Một số suy nghĩ về vấn đề nâng cao chất lượng thuốc ở Việt Nam

Tên bài báo:Một số suy nghĩ về vấn đề nâng cao chất lượng thuốc ở Việt Nam

Tác giả:    Ngô Gia Trúc

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1989    Số:    1            Trang:    1-4+10

Tóm tắt:    Đặc trưng về chất lượng thuốc quy tụ vào 5 loại yêu cầu sau: hiệu lực phòng bệnh, chữa bệnh của thuốc đáp ứng mục đích sử dụng; thuốc ít có tác dụng phụ hoặc tác dụng phụ ít nguy hiểm; thuốc có tính bền vững cao (tuổi thọ dài); thuận lợi cho việc sử dụng (dễ uống, dễ bảo quản, vận chuyển, cấp phát…); đạt mức độ mĩ quan cần thiết để gây tin tưởng cho người dùng thuốc. Tác giả đã nêu một số suy nghĩ về vấn đề nâng cao chất lượng thuốc ở Việt Nam: cần nhận thức đúng về yêu cầu chất lượng thuốc, sắp xếp lại tổ chức sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, kế hoạch hóa, giá cả, quy chế dược, kiểm tra và đánh giá chất lượng thuốc.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00888

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/