Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, chụp cắt lớp vi tính và kết quả điều trị chấn thương thanh – khí quản

Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, chụp cắt lớp vi tính và kết quả điều trị chấn thương thanh – khí quản.Chấn thương    thanh – khí    quản    ít    gặp    trong    thực    tế    lâm sàng, tuy vậy    có xu hướng ngày càng tăng. Là loại chấn thương có tỷ lệ tử vong cao, đứng hàng thứ hai, chỉ xếp sau chấn thương sọ não trong các chấn thương đầu mặt cổ, do khó thở xảy ra ngay khi chấn thương hoặc thứ phát sau vài giờ, thậm chí sau 24 giờ [82]. Đặc biệt tỷ lệ di chứng xơ sẹo cao ảnh hưởng đến thở và phát âm, việc khắc phục những di chứng này gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở những quốc gia có nền y học tiên tiến [137].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2012.001043

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Có nhiều nguyên nhân gây chấn thương thanh – khí quản: những nguyên nhân từ bên ngoài như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tự tử,… những nguyên nhân từ bên trong như phẫu thuật nội soi, đặt nội khí quản. Với sự gia tăng các phương tiện, đặc biệt là xe gắn máy như ở Việt Nam, thì tai nạn giao thông đã trở thành nguyên nhân chính gây chấn thương thanh – khí quản [21], [125], [128], [139].
Việc chẩn đoán sớm, chính xác và can thiệp sớm có thể làm giảm tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ di chứng sau chấn thương. Bên cạnh chẩn đoán hình thái chấn thương kín hay hở thì việc chẩn đoán tầng và mức độ giúp cho việc điều trị và tiên lượng chính xác hơn [99], [137].
Ngoài các phương tiện chẩn đoán thông thường như lâm sàng, Xquang thường qui,. thì nội soi và chụp cắt lớp vi tính là những phương tiện hiện đại được chọn lựa cho chẩn đoán, cũng như điều trị chấn thương thanh – khí quản hiện nay.
Việc chẩn đoán đôi khi rất dễ dàng nếu triệu chứng điển hình và tổn thương chỉ đơn thuần tại thanh – khí quản. Trái lại, sẽ khó khăn khi bệnh nhân đến viện trong tình trạng đa chấn thương hoặc đã được đặt nội khí quản, mở khí quản trước. Có khi tổn thương thanh – khí quản nhẹ, kín đáo làm cho việc chẩn đoán chính xác trở nên khó khăn hoặc bỏ sót chẩn đoán.
Điều trị chấn thương thanh – khí quản hiện nay cũng như kinh điển được chia ra hai giai đoạn: giai đoạn điều trị cấp cứu ngay sau khi xảy ra chấn thương nhằm khôi phục thông thoáng đường thở, bảo đảm sự sống cho bệnh nhân và giai đoạn điều trị chức năng nhằm mục đích tái tạo tổ chức bị tổn thương. Thời gian điều trị sớm trong vòng 24 giờ đầu sau khi bị chấn thương sẽ cho kết quả tốt hơn. Mặc dù có sự thống nhất chung về giai đoạn điều trị, quan điểm chung, nhưng đối với từng trường hợp cụ thể, từng loại chấn thương đôi khi chưa thống nhất, thậm chí còn có tranh cãi giữa các tác giả [116], [122]. Ở Việt Nam, tuy có nhiều cải thiện về chẩn đoán và điều trị, nhưng trang thiết bị vẫn còn thiếu, ảnh hưởng nhiều đến chẩn đoán cũng như kết quả điều trị. Khoảng thời gian mười năm trở lại đây, nội soi và chụp cắt lớp vi tính được ứng dụng ngày càng rộng rãi tại các cơ sở y tế, đặc biệt ở các trung tâm lớn. Tuy nhiên, việc áp dụng những phương tiện này trong chẩn đoán chấn thương thanh – khí quản còn chưa phổ biến, chưa thường qui và chưa được đánh giá đúng mức.
Nhằm tìm hiểu đặc điểm lâm sàng, ứng dụng đánh giá và điều trị tổn thương dựa vào hình ảnh nội soi và chụp cắt lớp vi tính, đưa ra phác đồ xử lý hợp lý đối với từng loại tổn thương, đánh giá kết quả điều trị, cuối cùng rút ra những kinh nghiệm, đề xuất cho việc điều trị bệnh lý chấn thương thanh – khí quản hiện nay, chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, chụp cắt lớp vi tính và kết quả điều trị chấn thương thanh – khí quản”, với các mục tiêu sau:
1.    Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương thanh – khí quản.
2.    Đánh giá kết    quả    điều    trị    chấn    thương    thanh – khí quản    và đề    xuất hướng
chẩn đoán và điều trị.
MỤC LỤC
Lời cam đoan Mục lục Chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình
ĐẶT VẤN ĐỀ    1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN    3
1.1.    LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CHẤN THƯƠNG THANH – KHÍ QUẢN    3
1.1.1.    Ngoài nước    3
1.1.2.    Trong nước    5
1.2.    GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG THANH – KHÍ QUẢN    6
1.2.1.    Giải phẫu thanh quản    6
1.2.2.    Giải phẫu khí quản    8
1.2.3.    Tổn thương thanh – khí quản theo giải phẫu chức    năng    8
1.2.4.    Sinh lý thanh – khí quản    14
1.3.    BỆNH HỌC CHẤN THƯƠNG THANH – KHÍ QUẢN    14
1.3.1.    Tiền sử chấn thương    14
1.3.2.    Triệu chứng lâm sàng    15
1.3.3.    Các phương pháp cận lâm sàng    16
1.3.4.    Phân loại các chẩn đoán chấn thương thanh – khí    quản    22
1.4.    CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ    23
1.4.1.    Giai đoạn điều trị cấp cứu    23
1.4.2.    Giai đoạn điều trị chức năng    25
1.4.3.    Điều trị chấn thương thanh – khí quản theo mức độ    32
1.4.4.    Tai biến và di chứng trong và sau phẫu thuật    33
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    35
2.1.    ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    35
2.1.1.    Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân    35
2.1.2.    Tiêu chuẩn loại trừ    35
2.1.3.    Thời gian nghiên cứu    36
2.2.    PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    36
2.2.1.    Thiết kế nghiên cứu    36
2.2.2.    Cỡ mẫu nghiên cứu    36
2.2.3.    Các nội dung và thông số nghiên cứu    36
2.2.4.    Qui trình nghiên cứu và các bước tiến hành    42
2.2.5.    Phương tiện    50
2.2.6.    Phân tích tập hợp và xử lý số liệu    52
2.2.7.    Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    52
2.2.8.    Những đặc điểm trong nghiên cứu    53
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    53
3.1.    ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ CẮT LỚP VI TÍNH
TRONG CHẤN THƯƠNG THANH – KHÍ QUẢN    53
3.1.1.    Đặc điểm chung    53
3.1.2.    Đặc điểm lâm sàng    57
3.2.    ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG Th.KQ    72
3.2.1.    Điều trị giai đoạn cấp cứu    73
3.2.2.    Điều trị giai đoạn chức năng    74
3.2.3.    Kết quả điều trị khi xuất viện    77
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN    88
4.1.    ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH NỘI SOI VÀ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẤN THƯƠNG THANH – KHÍ QUẢN    88
4.1.1.    Đặc điểm chung    88
4.1.2.    Đặc điểm lâm sàng    93
4.2.    ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG
THANH – KHÍ QUẢN    105
4.2.1.    Điều trị giai đoạn cấp cứu    105
4.2.2.    Điều trị giai đoạn chức năng    107
4.2.3.    Kết quả điều trị khi xuất viện    109
4.2.4.    Kết quả điều trị sau 6 tháng    115
4.2.5.    Kết quả phẫu thuật sau 1 năm    117
KÉT LUẬN    119
KIÉN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT    121
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐÉN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/