Nghiên cứu thực nghiệm ghép giác mạc nông xuyên trên mắt thỏ

Tên bài báo:Nghiên cứu thực nghiệm ghép giác mạc nông xuyên trên mắt thỏ

Tác giả:    Hoàng Thị Minh Châu

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1990    Số:    3    Tập:    152    Trang:    1-7

Thực nghiệm ghép giác mạc nông xuyên trên 43 mắt thỏ, 1 mắt bị bong ngay ngàu đầu, 42 mắt còn lại được chia 5 nhóm theo thời hạn lấy mắt sau mổ làm xét nghiệm giải phẫu bênh. Mảnh ghép trong ghép giác mạc nông xuyên cũng trải qua những biến đổi chung về lâm sàng, mô học giống ghép xuyên thủng và hoàn toàn có thể bắt nối tốt với giác mạc chủ. Đảm bảo tốt kỹ thuật, chuẩn bị trước mổ và chăm sóc sau mổ giúp tăng tỷ lệ thành công. Nội mô mảnh ghép nơi tiếp xúc với thềm giác mạc chủ sẽ bị tiêu hủy còn lại màng Descement nhưng không ảnh hưởng đến kết quả ghép. Mảnh ghép có thể bảo toàn được cấu trúc giải phẫu trong suốt trên giác mạc chủ, sau mổ 1 tuần nên dùng cocticoit để hạn chế tăng sản xơ, giảm tỷ lệ đục giác mạc

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00789

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/