Nghiên cứu về tiếp cận sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho phụ nữ nông thôn và đánh giá giải pháp can thiệp tại một số xã

Nghiên cứu về tiếp cận sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh cho phụ nữ nông thôn và đánh giá giải pháp can thiệp tại một số xã

Luận án tiến sỹ y học : Lê Thị Hồng Thơm

Chuyên ngành : Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế

Hướng dẫn khoa học : GS.TS Trương Việt Dũng ; TS Dương Huy Liệu

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2006.00787

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/