Tagged: Pertussis toxin (PT)

Qui trình tách loại endotoxin bằng siêu ly tâm phân vùng trong tinh chế kháng nguyên ho gà

Qui trình tách loại endotoxin bằng siêu ly tâm phân vùng trong tinh chế kháng nguyên ho gà

Qui trình tách loại endotoxin bằng siêu ly tâm phân vùng trong tinh chế kháng nguyên ho gà Proccess of endotoxin removing by ultra – centrifugal partition when purification of pertusiss antigen Tác giả:...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/