Qui trình tách loại endotoxin bằng siêu ly tâm phân vùng trong tinh chế kháng nguyên ho gà

Qui trình tách loại endotoxin bằng siêu ly tâm phân vùng trong tinh chế kháng nguyên ho gà
Proccess of endotoxin removing by ultra – centrifugal partition when purification of pertusiss antigen
Tác giả: Lê Văn Bé, Nguyễn Ái Thưởng, Viên Chinh Chiến, Dương Hữu Thái, Nguyễn Thị Lan Phương, Tôn Nữ Quỳnh Châu, Trần Ngọc Nhơn, Vũ Thị Thu Hương, Nguyễn Sỹ Tuấn, Nguyễn Văn Được
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm thiết lập các thông số cơ bản của qui trình siêu ly tâm tách loại endotoxin khi tinh chế kháng nguyên ho gà bằng công nghệ siêu ly tâm phân vùng. Thí nghiệm trên máy siêu ly tâm 3 lần ở tốc độ nạp đường 30ml/phút, 40ml/phút và 50ml/phút và 3 lần ở tốc độ vòng quay 24.000 rpm, 26.000 rpm và 28.000 rpm với nồng độ đường đã xác định. Sau ly tâm có 17 phân đoạn mẫu được thu thập để xác định nồng độ đường (bằng máy đo nồng độ đường), nồng độ protein bằng đo mật độ quang ở bước sóng 280nm (OD280nm) và kháng nguyên độc tố ho gà PT (bằng phương pháp ELISA –fetuin). Kết quả cho thấy đã xác định được qui trình tách loại endotoxin từ hỗn dịch kháng nguyên ho gà thô khi tinh chế bằng máy siêu ly tâm với tốc độ nạp mẫu là 50 ml/phút và tốc độ ly tâm 28.000 rpm. Hiệu suất loại bỏ endotoxin sau ly tâm phân vùng là trên 99,9%.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/