Tagged: rối loạn cầm máu

Nghiên cứu rối loạn cầm máu-đông máu ở trẻ bị nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu rối loạn cầm máu-đông máu ở trẻ bị nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện nhi trung ương

Luận án Nghiên cứu rối loạn cầm máu-đông máu ở trẻ bị nhiễm khuẩn huyết tại bệnh viện nhi trung ương.Ở nước ta cũng như ở các nước đang phát triển, bệnh nhiễm khuẩn...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/