Tagged: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến hành vi phạm tội ở đối tượng rối loạn cảm xúc.Rối loạn cảm xúc hay còn gọi là rối loạn...

Tìm hiểu các hình thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở bệnh nhân điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần từ 2012-2014

Tìm hiểu các hình thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở bệnh nhân điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần từ 2012-2014

Tìm hiểu các hình thái rối loạn cảm xúc lưỡng cực ở bệnh nhân điều trị nội trú tại viện sức khỏe tâm thần từ 2012-2014/ Đinh Khắc Dũng.Rối loạn cảm xúc lưỡng cực...

Đánh giá kết quả điều trị của Quetiapin ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn trầm cảm

Đánh giá kết quả điều trị của Quetiapin ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn trầm cảm

Luận văn Đánh giá kết quả điều trị của Quetiapin ở bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn trầm cảm.Rối loạn cảm xúc lưỡng cực (RLCXLC) được đặc trưng bằng sự...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/