Tagged: ung thư bàng quang nông

Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi kết hợp bơm doxorubicin tại Bệnh viện Việt Đức 0

Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi kết hợp bơm doxorubicin tại Bệnh viện Việt Đức

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nội soi kết hợp bơm doxorubicin tại Bệnh viện Việt Đức.Ung thư bàng quang...

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả điều trị ung thư bàng quang nông tại Bệnh viện K

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả điều trị ung thư bàng quang nông tại Bệnh viện K

Luận văn Nhận xét đặc điểm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả điều trị ung thư bàng quang nông tại Bệnh viện K.Ung thư bàng quang là một loại ung...

Nghiên cứu điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nôi soi cắt u qua niêu đạo kết hợp với bơm BCG vào bàng quang

Nghiên cứu điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nôi soi cắt u qua niêu đạo kết hợp với bơm BCG vào bàng quang

Luận án Nghiên cứu điều trị ung thư bàng quang nông bằng phẫu thuật nôi soi cắt u qua niêu đạo kết hợp với bơm BCG vào bàng quang.Ung thư bàng quang (UTBQ) là...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/