Một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của cán bộ, chiến sĩ Công an và giải pháp can thiệp

Một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của cán bộ, chiến sĩ Công an và giải pháp can thiệp.Biến đổi khí hậu đã xảy ra trên phạm vi toàn cầu và tác động ngày càng mạnh mẽ đến mọi quốc gia. Ước tính mỗi năm biến đổi khí hậu góp phần làm 150.000 người chết và 5 triệu người bị ốm [1], [2]. Tần số tim, huyết áp thường thay đổi và chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau như thời tiết, ô nhiễm không khí, trạng thái hoạt động, lối sống… Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, khi trời lạnh, mạch máu ngoại vi co lại để giảm sự thải nhiệt, giữ nhiệt cho cơ thể, huyết áp tăng lên. Ngược lại, khi trời nắng nóng, mạch ngoại vi giãn ra nhằm tăng sự thải nhiệt để điều hòa nhiệt độ cơ thể thì huyết áp lại hạ xuống [3].
Sự tác động của thời tiết thường mang tính phức hợp với sự tham gia của hàng loạt yếu tố khí tượng nằm trong quan hệ tương tác chặt chẽ tuy bản chất khác nhau. Các yếu tố khí tượng không chỉ tác động trực tiếp mà còn đóng vai trò lôi kéo ảnh hưởng của các yếu tố ngoại lai tới biến đổi tần số tim, huyết áp, tùy thuộc vào sự nhạy cảm của cơ thể với từng yếu tố ngoại lai [4].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00048

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Tần số tim, huyết áp cũng chịu tác động bởi điều kiện lao động. Khi hoạt động thể lực, đặc biệt là khi gắng sức, cơ thể tăng nhu cầu sử dụng ô xy và năng lượng, yêu cầu tim tăng tần số và cường độ co bóp để đưa máu đến tổ chức và hệ quả là huyết áp tăng lên. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm không khí, tiếng ồn, khí độc… là những yếu tố làm gia tăng ảnh hưởng tới biến đổi huyết áp. Một số nghiên cứu tại Việt Nam đã chỉ ra, tần số tim, huyết áp có xu hướng tăng lên sau ca lao động. Tỷ lệ tăng huyết áp cũng phân bố khác nhau
ở những nhóm có điều kiện lao động khác nhau [5], [6], [7], [8].
Sự phức tạp trong mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng tới biến đổi tần số tim, huyết áp chắc chắn càng tăng thêm trong điều kiện khí hậu nhiệt2 đới được đặc trưng bởi cường độ các biến đổi thời tiết và tiềm năng nhiệt ẩm lớn của các quá trình khí quyển [9].
Để xem xét tác động của khí hậu nhiệt đới, gió mùa ở Việt Nam đến biến đổi của tần số tim, huyết áp trong mối quan hệ với môi trường lao động, nghiên cứu này kết hợp đo lường biến đổi vi khí hậu với tần số tim, huyết áp 24 giờ để phân tích mối tương quan của một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng tới biến đổi tần số tim, huyết áp 24 giờ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ thử nghiệm một số trang bị cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết đến tần số tim, huyết áp 24 giờ.
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có môi trường làm việc rất khác nhau. Đặc biệt, Cảnh sát giao thông đường bộ là lực lượng thường xuyên phơi nhiễm với các yếu tố bất lợi từ môi trường. Cho đến nay, ngành Công an vẫn chưa có nghiên cứu sâu nào về tác động của thời tiết tới tần số tim, huyết áp của nhóm đối tượng này cũng như chưa có biện pháp giảm thiểu tác động của thời tiết đến sức khỏe nói chung và bệnh lý tim mạch của Cảnh sát giao thông nói riêng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu triển khai đề tài “Một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của cán bộ, chiến sĩ Công an và giải pháp can thiệp”. Đề tài là một phần của đề tài cấp Nhà nước“Nghiên cứu thực trạng, xây dựng mô hình dự báo, kiểm soát một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam, mã số ĐTĐL.2012- G/32”. Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau:
1. Thay đổi thời tiết và đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến mức nào tới biến đổi tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ Công an?
2. Trong ba nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an (Cảnh sát giao thông đường bộ, Cán bộ làm việc văn phòng, Học viên trường Công an), tần số tim và huyết áp của nhóm nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi môi trường xung quanh?3 Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cơ quan hoạch định chính sách của Bộ Công an có bằng chứng khoa học để ban hành chính sách, chế độ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến Công an nói chung và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường bộ nói riêng trước những nguy cơ đối với sức khỏe từ môi trường công tác.
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu:
1. Mô tả sự biến đổi tần số tim, huyết áp 24 giờ trên một số nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an tại Thành phố Hà Nội năm 2014-2015.
2. Phân tích mối tương quan giữa một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của đối tượng nghiên cứu.
3. Đánh giá kết quả cải thiện vi khí hậu của một số trang bị tại nơi làm việc của Cảnh sát giao thông đường b2 đới được đặc trưng bởi cường độ các biến đổi thời tiết và tiềm năng nhiệt ẩm lớn của các quá trình khí quyển [9].
Để xem xét tác động của khí hậu nhiệt đới, gió mùa ở Việt Nam đến biến đổi của tần số tim, huyết áp trong mối quan hệ với môi trường lao động, nghiên cứu này kết hợp đo lường biến đổi vi khí hậu với tần số tim, huyết áp 24 giờ để phân tích mối tương quan của một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng tới biến đổi tần số tim, huyết áp 24 giờ. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ thử nghiệm một số trang bị cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết đến tần số tim, huyết áp 24 giờ.
Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có môi trường làm việc rất khác nhau. Đặc biệt, Cảnh sát giao thông đường bộ là lực lượng thường xuyên phơi nhiễm với các yếu tố bất lợi từ môi trường. Cho đến nay, ngành Công an vẫn chưa có nghiên cứu sâu nào về tác động của thời tiết tới tần số tim, huyết áp của nhóm đối tượng này cũng như chưa có biện pháp giảm thiểu tác động của thời tiết đến sức khỏe nói chung và bệnh lý tim mạch của Cảnh sát giao thông nói riêng. Vì vậy, nhóm nghiên cứu triển khai đề tài “Một số yếu tố vi khíhậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của cán bộ, chiến sĩ Côngan và giải pháp can thiệp”. Đề tài là một phần của đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thực trạng, xây dựng mô hình dự báo, kiểm soát một số nhóm bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam, mã số ĐTĐL.2012-G/32”.
Nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi sau:
1. Thay đổi thời tiết và đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến mức nào tới biến đổi tần số tim, huyết áp của cán bộ, chiến sĩ Công an?
2. Trong ba nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an (Cảnh sát giao thông đường bộ, Cán bộ làm việc văn phòng, Học viên trường Công an), tần số tim và huyết áp của nhóm nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi môi trường xung quanh?3 Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cơ quan hoạch định chính sách của Bộ Công an có bằng chứng khoa học để ban hành chính sách, chế độ bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến Công an nói chung và cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đường bộ nói riêng trước những nguy cơ đối với sức khỏe từ môi trường công tác.
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu:
1. Mô tả sự biến đổi tần số tim, huyết áp 24 giờ trên một số nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an tại Thành phố Hà Nội năm 2014-2015.
2. Phân tích mối tương quan giữa một số yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến tần số tim, huyết áp 24 giờ của đối tượng nghiên cứu.
3. Đánh giá kết quả cải thiện vi khí hậu của một số trang bị tại nơi làm việc của Cảnh sát giao thông đường b

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/