Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 1,3-benzoxazin 2,4-dion

Tên bài báo:Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 1,3-benzoxazin 2,4-dion

Tác giả:    Trương phương, Nguyễn Bảo Trân, Lê Thị Thanh Thảo

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2006    Số:    1            Trang:    14-17+34

Tóm tắt:    Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất halogen của 1,3-benzoxazin 2,4-dion. Kết quả: ngưng tụ acid 5-closalicylic với các dẫn chất anilin thu được các dẫn chất salicylanilid. Từ các salicylanilid thu được này, sau khi đóng vòng thu được các dẫn chất 1,3-benzoxazin 2,4-dion. Các chất tổng hợp được tinh chế, kiểm tra độ tinh khiết bằng cách đo điểm chảy, sắc ký lớp mỏng. Xác định cấu trúc bằng phổ tử ngoại, phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Hầu hết các chất đều có tác dụng kháng khuẩn tốt. Đặc biệt là sản phẩm 4b, 4c, 4e có hoạt tính kháng khuẩn rất tối đối với S.faecalis, S.aureus, MRSA (MIC<0,125g/ml). Tác dụng kháng nấm của 6 sản phẩm tổng hợp có hoạt tính kháng nấm yếu hơn so với clotrimazol nhưng cũng có hoạt tính kháng nấm tốt trên Trychophyton mentagrophytes, microsporum gypseum (MIC=2-8microgram/ml).

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01061

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/