Nguy cơ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên khối kỹ thuật năm I

Nguy cơ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên khối kỹ thuật năm I Trường Đại học kinh tế kỹ thuật Hải Dương năm 2016-2017.Mục tiêu: xác định tỉ lệ nguy cơ trầm cảm (NCTC) và mọt số yếu tố liên quan ở sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Ỷ tế Hải Dương năm học 2016 – 2017. Phương pháp nghiên cứu mô tả cẳt ngang có phân tích. Ket quà: nghiên cứu 273 sinh viễn năm nhất khối kỹ thuật trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương năm học 2016-2017 thằy sinh viên cóNCTC chiếm ty lệ 11,4% và sinh viên không có NCTC chiếm tỉ lệ 88,6%.Trong đó tỷ lệ sinh viên có NCTC ở chuyên nganh xét nghiệm chiếm tỉ lệ 14,3%, ở hình anh hiếm tỉ lệ 8,1% và số sinh viên khoa PHCN 11,8%. NCTC có mối liên quan với gia đình, bạn bè, xã hội: Khi gặp khó khăn trong việc tìm bạn mới thì sinh viền có NCTC cao hơn 1,3 íâri sinh viên không gặp khó khăn. NCTC phụ thuộc về bản thân sinh viễn: sinh viên giảm sút sức khỏe có NCTC cao gấp 2,875 rân so với những sinh viên khỏe mạnh. Khi tăng áp lực học hành, sinh viên có NCTC cao gấp 30 lân sinh viên khác.NCTC và yếu tố stress từ môi trường sống và làm việc: Khi môi trường sống lộn xộn, bừa bãi thì tỉ lệ có NCTC cao qấp 13,5 Tân sinh viên khác.

Từ khoá: Nguy cơ trầm cảm ở sinh viên

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00421

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/