BỆNH MẠCH MÁU GAN, CƠ CHẾ VÀ QUẢN LÝ

BỆNH MẠCH MÁU GAN, CƠ CHẾ VÀ QUẢN LÝ ( Vascular Liver Disease: Mechanisms and Management )

Bệnh mạch máu gan : Cơ chế và quản lý bao gồm tất cả các thực thể bệnh xuất phát từ những bất thường ảnh hưởng đến mạch máu gan. Cuốn sách được biên soạn bởi nhiều tác giả, bao gồm các cơ chế và quản lý bệnh mạch máu trong gan, bao gồm các nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh mạch máu của gan, xơ gan.

Các bệnh khác ít phổ biến của các mạch máu gan cũng được đề cập như hội chứng tắc nghẽn xoang gan (trước đây được gọi là Hội chứng tắc tĩnh mạch gan), huyết khối tĩnh mạch cửa, hội chứng Budd-Chiari và dị dạng mạch máu bẩm sinh. Các thực thể này, mặc dù hiếm hoi, là một thách thức cho các bác sĩ và các nhà khoa học lâm sàng.

Mặc dù nhiều sách giáo trình đã được viết về hậu quả của xơ gan đối mạch máu gan, cuốn sách này là công trình tập trung vào các mạch máu gan như một thực thể riêng biệt, cung cấp một cách tiếp cận sáng tạo để quản lý bệnh gan.

Bệnh mạch máu Gan: Các cơ chế và quản lý sẽ có giá trị tuyệt vời đối với các nhà điều tra lâm sàng và các nhà khoa học cơ bản quan tâm đến tuần hoàn trong gan cũng như các chuyên gia tiêu hóa-gan mật lâm sàng, bác sĩ phẫu thuật gan mật và bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, và X-quang can thiệp quan tâm đến gan.

List Price:

$270.47 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

BỆNH MẠCH MÁU GAN, CƠ CHẾ VÀ QUẢN LÝ

TÓM TẮT

Vascular Liver Disease: Mechanisms and Management

Laurie D. DeLeve, Guadalupe Garcia-Tsao

Hardcover: 300 pages

Publisher: Springer; 1st Edition. edition (March 17, 2011)

Language: English

ISBN-10: 1441983260

ISBN-13: 978-1441983268

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/