Tagged: giáo trình y học

Giáo trình Ghép gan: Phương pháp Tiếp cận Đa ngành 2022

Giáo trình Ghép gan: Phương pháp Tiếp cận Đa ngành 2022

Giáo trình Ghép gan: Phương pháp Tiếp cận Đa ngành 2022.Ghép gan đòi hỏi một phương pháp đa ngành và phức tạp, không chỉ liên quan đến bác sĩ gan mật và bác sĩ...

Atlas Gây tê vùng của Brown 6E 2021

Atlas Gây tê vùng của Brown 6E 2021.Được tin cậy bởi các bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên gây mê và chuyên gia quản lý đau thông qua năm phiên bản nổi bật,...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/