SNELL GIẢI PHẪU THẦN KINH LÂM SÀNG 7E

SNELL GIẢI PHẪU THẦN KINH LÂM SÀNG 7E.Liên kết chặt chẽ giữa giải phẫu học với thực hành lâm sàng thần kinh, cuốn giáo trình nổi tiếng này cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng, sinh viên y khoa và các bác sĩ nội trú thần kinh một giới thiệu hoàn thiện, định hướng theo lâm sàng về Giải phẫu học thần kinh. 

Mỗi chương mở đầu với các mục tiêu rõ ràng, bao gồm các trường hợp lâm sàng, và kết thúc với các ghi chú lâm sàng, giải quyết-vấn đề lâm sàng, và các câu hỏi ôn tập. Hàng trăm hình ảnh minh họa đầy màu sắc, các hình ảnh chẩn đoán và các ảnh chụp thực tế tăng cường tính trực quan cho văn bản.

Ấn bản thứ 7 này giới thiệu thông tin mới liên quan đến các phần khác biệt của hộp sọ cho đến các khu vực của não bộ, mở rộng bao quát sự phát triển não và tạo hình não, cập nhật thông tin về nghiên cứu tế bào gốc. 

Một website đi cùng bao gồm đầy đủ nội dung van bản và 454 câu hỏi ôn tập theo định dạng USMLE với các câu trả lời và giải thích chi tiết.

Năm Xuất bản:

      2009

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

SNELL GIẢI PHẪU THẦN KINH LÂM SÀNG 7E

TÓM TẮT

Snell Clinical Neuroanatomy Seventh edition

Richard S. Snell

Price: $54.27

Paperback: 560 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; 

Seventh edition (January 22, 2009)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/