Chẩn đoán hình ảnh động kinh-Atlas lâm sàng 2022

Chẩn đoán hình ảnh động kinh – Atlas lâm sàng 2022. Bộ sưu tập kết quả hình ảnh não theo định hướng lâm sàng này cung cấp một cách tiếp cận hữu ích và độc đáo để đánh giá động kinh.
Cuốn atlas này được chia thành các phần theo các hạng mục lâm sàng chung với mỗi hạng mục bao gồm một bộ sưu tập các ví dụ lâm sàng trải dài cho hạng mục. Mỗi ví dụ bao gồm các hình ảnh trên các phương thức hình ảnh liên quan có liên quan đến một bệnh nhân, có bệnh sử đi kèm với hình ảnh. Tổ chức dựa trên trường hợp này với bệnh sử lâm sàng và nhiều hình ảnh cung cấp sự hiểu biết trực quan đầy đủ về các phát hiện hình ảnh và mối quan hệ tương ứng của từng phát hiện với biểu hiện, điều trị và kết quả lâm sàng.

Hình ảnh cho cuốn sách được lấy từ Trung tâm Rối loạn Động kinh UCLA, là một trung tâm giới thiệu phục vụ một lượng lớn bệnh nhân động kinh ngoại trú và thực hiện khoảng 500 đánh giá động kinh nội trú hàng năm.

Toàn diện và được minh họa phong phú, cuốn sách này sẽ là một nguồn tài liệu thuận tiện trong việc thực hành thần kinh học và chẩn đoán hình ảnh thần kinh, và hữu ích cho việc ôn tập các kỳ thi Hội đồng.

Năm Xuất bản:

      2022

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chẩn đoán hình ảnh động kinh – Atlas lâm sàng 2022
Imaging of Epilepsy: A Clinical Atlas
John M. Stern, Noriko Salamon
Categories:
Medicine – Clinical Medicine
Year:
2022
Publisher:
Springer
Language:
English
Pages:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/