Đánh giá kết quả sớm và kết quả xa sau mổ cắt tuyến giáp không hoàn toàn điều trị bướu giáp đơn thuần thể nhiều nhân

Tên bài báo:Đánh giá kết quả sớm và kết quả xa sau mổ cắt tuyến giáp không hoàn toàn điều trị bướu giáp đơn thuần thể nhiều nhân

Tác giả:    Đặng Thanh, Đặng Hoàng Hùng

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2006    Số:    1    Tập:    534    Trang:    49-52

Tóm tắt:    

Nghiên cứu trên 248 bệnh nhân (BN) bướu giáp đơn thuần thể nhiều nhân (BGĐTTNN) được mổ cắt tuyến giáp không hoàn toàn (hồi cứu 86 BN, tiến cứu 162 BN) tại Bệnh viện Quân y 103. Về phẫu thuật: chỉ định mổ ngoài yếu tố bướu giáp nhiều nhân, còn có bướu giáp to ≥độ III (87,9%), có chèn ép vùng cổ (70,2%); 94,4% cắt gần hoàn toàn tuyến giáp, 0,4% bị tai biến trong mổ. Kết quả sớm sau mổ: tốt 92,7%, khá 5,2%, kém 2%. Các BN được theo dõi 6 tháng đến 7 năm sau mổ, kết quả xa sau mổ: tốt và khá 90,2-97,8%, kém 2,2-9,8%.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00881

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/