Dự báo quy mô đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh đến năm 2010 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I

Tên bài báo:Dự báo quy mô đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh đến năm 2010 của trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I

Tác giả:    Chu Văn Đặng, Vũ Đình Chính

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    526            Trang:    97-102

Tóm tắt:    

Nghiên cứu mô tả cắt ngang về quy mô dự báo đào tạo kỹ thuật viên (KTV) chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I. 100% khoa CĐHA của các bệnh viện (BV) hạng I, II, III có máy siêu âm, máy X quang, 65% BV hạng II có máy chụp căt lớp vi tính. 71% số khoa CĐHA của các BV hạng III chỉ có 1 KTV CĐHA, 15% BV hạng II thiếu 1 KTV. 100% BV được điều tra làm được các kỹ thuật như chụp sọ, xoang, dạ dày, đại tràng. KTV không làm đúng chuyên ngành đào tạo còn có tỷ lệ cao, 66% trong số họ có nhu cầu học ngắn hạn, 12% có nhu cầu học cao đẳng và đại học. KTV làm đúng chuyên ngành đào tạo có nhu cầu học cao đẳng đại học 71%, 17% có nhu cầu học ngắn hạn. Dự báo quy mô đào tạo chính quy KTV CĐHA: chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm là 117. Dự báo quy mô đào tạo nâng cao trình độ KTV CĐHA: chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm là 60. Dự báo quy mô đào tạo bổ túc cho KTV CĐHA: chỉ tiêu tuyển sinh mỗi năm là 40 (từ năm 2008).

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00880

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/