Khảo sát di truyền phụ hệ bằng các dấu ấn tế bào máu và huyết thanh

Tên bài báo:Khảo sát di truyền phụ hệ bằng các dấu ấn tế bào máu và huyết thanh

Tác giả:    Bửu Mật, Trần Văn Bé

Tên tạp chí:    Y học Việt Nam

Năm xuất bản:    1997    Số:    4    Tập:    215    Trang:    7-12

Tóm tắt:    

Việc khảo sát di truyền sự liên hệ cha con là điều cấp bách đối với xã hội hiện nay. Nguyên tắc chung: một gen nhóm máu không thể hiện diện ở người con trừ khi gen này phải có mặt ở người cha hoặc mẹ hoặc cả hai, nếu người cha hoặc mẹ mang gen nhóm máu đồng hợp tử nào đó thì bắt buộc sản phẩm của gen này phải hiện diện ở người con. Các hệ thống chọn lọc: xác lập phenotyp của cha, mẹ, con; tính tần suất có thể xuất hiện của sự kết hợp trên giữa người cha và mẹ bằng cách dựa trên tần suất thực tế của gen liên hệ trong dân chúng; tổng hợp kết quả kết hợp có thể xảy ra đối với một hệ thống (HT) và đối với tất cả HT khảo sát. Ứng dụng một số HT nhóm máu trong việc loại bỏ phụ hệ: HT ABO, HT MNSs, HT Rh, HT lutheran, HT Duffy, HT Kidd, chất ABH. Khả năng các dấu ấn hồng cầu trong việc tìm bằng chứng của sự liên hệ cha con. Trung tâm truyền máu và huyết học TP. Hồ Chí Minh đã khảo sát 8 hệ thống nhóm máu hồng cầu với trên 23 kháng nguyên khác nhau, bước đầu đã xác định hay loại bỏ được các mối quan hệ cha, con.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00879

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/