Các hợp chất terpenoid trong lá cây thanh cao hoa vàng Việt Nam

Tên bài báo:Các hợp chất terpenoid trong lá cây thanh cao hoa vàng Việt Nam

Tác giả:    Phạm Gia Điền

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2002    Số:    10            Trang:    5-7

Tóm tắt:    Bằng các phương pháp sắc ký (sắc ký cột, sắc ký lớp mỏng, sắc ký lớp mỏng điều chế) và các phương pháp hóa lý hiện đại (IR, UV, NMR, MS) từ lá cây thanh cao hoa vàng của Việt Nam, ngoài artemisinin, đã phân lập và xác định cấu trúc của 6 terpenoid khác, đó là: anpha-amyrinacetat, acid artemisinic, anpha-amyrin, beta-sitosterol, stigmasterol và arteanuin.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00878

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/