Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới khả năng giải phóng và hấp thu qua da của fluocinolon acetonid

Tên bài báo:Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới khả năng giải phóng và hấp thu qua da của fluocinolon acetonid

Tác giả:    Nguyễn Văn Long, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Đăng Hoà, Phan Thị Minh Tâm, Phạm Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hà

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    8    Tập:    304    Trang:    14-17

Tóm tắt:    Điều chế 31 công thức thuốc mỡ FA 0,25% để nc ảnh hưởng của dung môi, tá dược (TD), chất làm tăng hấp thu đến khả năng giải phóng dược chất và mức độ hấp thu qua da qua gây viêm thực nghiệm. Mức độ giải phóng được sắp xếp theo thứ tự: TD PEG > gel CMC > gel HPMC > gel carbopol > emugel > TD nhũ tương > TD thân dầu. Tác dụng chống viêm của FA được sắp xếp theo thứ tự: gel HPMC + 0,5% I-menthol > gel carbopol + 0,5%M > gel carbopol + 5% AO > gel carbopol > TD thân dầu. Acid oleic và I-menthol thêm vào thành phần thuốc mỡ có ảnh hưởng đến khả năng giải phóng và hấp thu qua da của FA, tuỳ thuộc vào bản chất TD và tỷ lệ trong công thức

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00119

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...