Kết quả nghiên cứu thành phần hoá học của rễ cây dạ cẩm

Tên bài báo:Kết quả nghiên cứu thành phần hoá học của rễ cây dạ cẩm (Hedyotis capitellata Wall. ex G. Don var. mollis Pierre ex Pit.)

Tác giả:    Lại Quang Long, Phạm Thanh Kỳ, Vũ Văn Điền, Chu Đình Kính

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2001    Số:    9    Tập:    305    Trang:    9-11

Tóm tắt:    Nc thành phần hoá học của rễ cây dạ cẩm thân xanh có lông thu hái tại Quảng Ninh tháng 4/1999. Qua nhận dạng KLD 2, KLD 6, KLD 1 kết quả cho thấy: Từ alcaloid toàn phần của rễ loài H. capitellata Wall.ex G. Don var. mollis Pierre ex Pit đã phân lập được 2 alcaloid tinh khiết nhận dạng là hedyocapitin và capitellin. Cũng từ loài rễ này đã phân lập được 1 hợp chất và nhận dạng là Di-(2''-ethyl-1''-hexyl) phatalat (hay 1,2 – benzenedicarboxylic acid, Di-(2''-ethyl-1''-hexyl) ester)

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00118

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...