Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm của các dẫn chất m- và o-phenylendithioure

Tên bài báo:Tổng hợp và hoạt tính kháng nấm của các dẫn chất m- và o-phenylendithioure

Tác giả:    Trương Phương, Nguyễn Kim Minh Tâm, Đặng Thị Thùy Vân, Nguyễn Thị Vân Hà

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    2002    Số:    2    Tập:    310    Trang:    13-15

Tóm tắt:    Tổng hợp m- và o-phenylendiamin làm nguyên liệu đầu cho tổng hợp các phenylen diisothiocyanat (PD). Từ các amin bằng phương pháp dithiocarbamat đã thu được các dẫn chất isothiocyanat. Từ các m-PD ngưng tụ với các amin thu được 9 dẫn chất m-phenylendithioure. Ngưng tụ o-phenylendiamin với acid isothiocyanatobenzoic và acid isothiocyanato salcylic thu được 2 dẫn chất phenylendithioure.Thử nghiệm tác dụng kháng nấm cho thấy hầu hết các chất đều tác dụng tốt trên vi nấm thử nghiệm. Một số chất tác dụng tương đương hay mạnh hơn ketoconazol – 1 thuốc kháng nấm phổ biến.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00120

Giá :

 10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...