Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ung thư tụy ngoại tiết

Luận án Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ung thư tụy ngoại tiết

Luận án tiến sĩ : Đỗ Trường Sơn

Năm bảo vệ : 2004

Hướng dẫn khoa học : GS.TS Đỗ Kim Sơn

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00696

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/