Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật.Sỏi đường mật là bệnh lý gặp ở tất cả các nơi trên thế giới. Tại các nước phát triển, sỏi được hình thành thứ phát do sỏi túi mật di chuyển xuống, do vậy sỏi nằm chủ yếu nằm ở ống mật chủ, trong gan hiếm gặp[1]. Ở Việt Nam, sỏi đường mật được hình thành tại chỗ do cơ chế nhiễm khuẩn và ký sinh trùng, sỏi nằm ở khắp nơi trên đường mật, tỷ lệ có sỏi nằm ở đường mật trong gan vẫn còn cao nên điều trị rất khó khăn[2],[3].
Năm 1890, Ludwig Courvoisier là người đầu tiên phẫu thuật mở ống mật chủ lấy sỏi thành công. Phương pháp này trở thành kinh điển được áp dụng điều trị hiệu quả cho bệnh nhân sỏi đường mật hơn một thế kỷ qua[4]. Đến nay, điều trị sỏi đường mật đã có nhiều phương pháp điều trịnhư: phẫu thuật kinh điển, phẫu thuật nội soi, nội soi đường mật ngược dòng, lấy sỏi qua da, qua đường hầm Kehr,…mỗi phương pháp có những ưu nhược điểm riêng.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00059

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Năm 1991, Stoker là người đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sỏi[5]. Phương pháp điều trị này có nhiều ưu điểm hơn so vớimổ mở như: ít đau, hồi phục nhanh, vết mổ nhỏ, ít biến chứng,…nên ngày càng được áp dụng rộng rãi trên thế giới [6], [7], [8]. So sánh với các thủ thuật lấy sỏi,nhiều nghiên cứu chứng minh rằng phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật tỏ ra ưu
việt hơn như: chỉ định rộng hơn, tỷ lệ thành công cao, sạch sỏi cao hơn, thời gian nằm viện và chi phí điều trị thấp hơn,…[9], [10].
Ở nước phát triển, các nghiên cứu tập trung vào phẫu thuật nội soi lấy sỏi
đường mật ngoài gan với kết quả tốt[11], [12]. Tại Việt Nam, phẫu thuật nội soi lấy đường mật chủ yếu được chỉ định cho sỏi nằm ở đường mật ngoài gan, trong khi yêu cầu điều trị cần phải mở rộng đến đến sỏi nằm ở đường mật trong gan[6], [13],
[14]. Mặt khác, chỉ định ở những đối tượng có tiền sử mổ sỏi mật cũ, tình trạng nhiễm khuẩn đường mật cấp tính, người cao tuổi,… đã được chứng minh có hiệu2 quả tốt trên thế giới nhưng ở trong nước vẫn còn chưa được sáng tỏ hoặc còn ít được nghiên cứu[6], [15], [16].
Hiện nay, kỹ thuật phẫu thuật nội soi lấy sỏi đường mật được thực hiện qua 2 con đường là qua ống túi mật và qua mở ống mật chủ. Con đường thứ nhất rất phổ biến tại các nước phát triển [11], [17], trong khi con đường thứ 2 lại ít được thực hiện hơn tại Việt Nam các nước Đông Nam Á. Tại các cơ sở y tế trong nước,phương pháp phẫu thuật và trang thiết bị phẫu thuật đang khác nhau nhiều từ:
đặt trocar, đường vào lấy sỏi, phương tiện lấy sỏi và xử lý đường mật,…[18], [19].
Ngoài ra, kết quả nhiều nghiên cứu chứng minh rằng nội soi đường mật là phương tiện góp phầnlàm tăng tỷ lệ sạch sỏi trong mổ mở [20], [21], [22], [23]. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mậtđiều trị sỏi đường mật còn chưa đầy đủ và đang cònnhiều khác biệt lớn giữa các nghiên cứu như:tỷ lệ thành công, tỷ lệ sạch sỏi, tai biến và biến chứng,…[6], [15], [24], [25].
Tỉnh Quảng Ninh là địa phương có số người mắc bệnh sỏi đường mật tương đối nhiều. Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí là bệnh viện lớn của tỉnh đang tăng cường áp dụng phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật. Nhằm làm rõ vai trò của phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật như:chỉ định đến đâu?, kỹ thuật mổ như thế nào và kết quảđiều trị ra sao? nhằm phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật”được thực hiện với 2 mục tiêu:
1. Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuậtphẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật.
2. Nhận xét kết quả sớm củaphẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật

MỤC LỤC Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………… 3
1.1. Dịch tễ bệnh sỏi đường mật……………………………………………………. 3
1.2. Giải phẫu đường mật, hình ảnh nội soi đường mật và ứng dụng………… 4
1.2.1.Giải phẫu đường mật và ứng dụng…………………………………………… 4
1.2.1.1. Đường mật trong gan ……………………………………………………….. 4
1.2.1.2. Đường mật ngoài gan……………………………………………………….. 6
1.2.1.3. Ứng dụng trong phẫu thuật đường mật…………………………………… 9
1.2.2. Hình ảnh nội soi đường mật và ứng dụng………………………………….. 9
1.2.2.1. Hình ảnh nội soi đường mật ……………………………………………….. 9
1.2.2.2. Ứng dụng trong nội soi đường mật……………………………………….10
1.3. Các phương pháp điều trị sỏi đường mật ………………………………………12
1.3.1. Nội khoa………………………………………………………………………….12
1.3.2. Thủ thuật…………………………………………………………………………14
1.3.2.1. Lấy sỏi qua đường hầm Kehr………………………………………………14
1.3.2.2. Lấy sỏi qua da………………………………………………………………..15
1.3.2.3. Lấy sỏi qua nội soi tá tràng ………………………………………………..15
1.3.3. Ngoại khoa………………………………………………………………………16
1.3.3.1. Mổ mở…………………………………………………………………………16
1.3.3.2. Cắt gan…………………………………………………………………………18
1.3.3.3. Mở nhu mô gan………………………………………………………………19
1.3.3.4. Nối mật – ruột…………………………………………………………………20
1.3.4. Nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực ……………………………….21
1.3.3.1. Nội soi đường mật ống mềm ………………………………………………21
1.3.3.2. Tán sỏi điện thủy lực………………………………………………………..23
1.3.5. Phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi đường mật ..271.3.5.1. Lịch sử…………………………………………………………………………27
1.3.5.2. Kỹ thuật ……………………………………………………………………….28
1.3.5.3. Ưu nhược điểm ………………………………………………………………29
1.4. Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật
điều trị sỏi đường mật…………………………………………………………………..29
1.4.1. Chỉ định ………………………………………………………………………….29
1.4.1.1. Trên thế giới …………………………………………………………………29
1.4.1.2. Tại Việt Nam …………………………………………………………………32
1.4.2. Kỹ thuật………………………………………………………………………….32
1.4.2.1. Trên thế giới ………………………………………………………………….32
1.4.2.2. Tại Việt Nam …………………………………………………………………35
1.5. Nghiên cứu kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường
mậtđiều trị sỏi đường mật…………………………………………………………….36
1.5.1. Trên thế giới…………………………………………………………………….36
1.5.2. Tại Việt Nam ……………………………………………………………………37
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………….39
2.1. Đối tượng ………………………………………………………………………….39
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn……………………………………………………………39
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ …………………………………………………………….39
2.2. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………..39
2.2.1. Cỡ mẫu…………………………………………………………………………..39
2.2.2. Phương tiện ……………………………………………………………………..40
2.2.3. Phẫu thuật viên …………………………………………………………………41
2.2.4. Quy trình phẫu thuật…………………………………………………………..42
2.2.4.1. Chỉ định và chống chỉ định ………………………………………………..42
2.2.4.2. Chuẩn bị người bệnh………………………………………………………..42
2.2.4.3. Vô cảm…………………………………………………………………………432.2.4.4. Tư thế phẫu thuật…………………………………………………………….43
2.2.4.5. Các bước phẫu thuật…………………………………………………………43
2.2.4.6. Điều trị sau phẫu thuật………………………………………………………49
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu………………………………………………………………50
2.3.1. Đặc điểm chung………………………………………………………………..50
2.3.2. Chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị
sỏi đường mật ……………………………………………………………………….51
2.3.2.1. Chỉ định ……………………………………………………………………….51
2.3.2.2. Kỹ thuật ……………………………………………………………………….52
2.3.3. Kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật ……………………………………………………………………………53
2.4. Xử lý số liệu……………………………………………………………………….56
2.5. Đạo đức nghiên cứu ……………………………………………………………..56
2.6. Sơ đồ nghiên cứu…………………………………………………………………57
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………58
3.1. Đặc điểm chung…………………………………………………………………..58
3.1.1. Tuổi và giới……………………………………………………………………..58
3.1.2. Nghề nghiệp và địa dư ………………………………………………………..59
3.1.3. Lâm sàng ………………………………………………………………………..60
3.1.4. Bệnh nội khoa kết hợp ………………………………………………………..60
3.1.5. Xét nghiệm huyết học, đông máu và hóa sinh……………………………61
3.2. Chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị
sỏi đường mật…………………………………………………………………………..62
3.2.1. Chỉ định ………………………………………………………………………….62
3.2.1.1. Vị trí sỏi……………………………………………………………………….62
3.2.1.2. Thời điểm phẫu thuật ……………………………………………………….62
3.2.1.3. Can thiệp thủ thuật trước phẫu thuật……………………………………..633.2.1.4. Tiền sử phẫu thuật bụng…………………………………………………….63
3.2.1.5. Bệnh nhân có thai, người bệnh cao tuổi …………………………………63
3.2.2. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật ……………………………………………………………………………63
3.2.2.1. Số lượng trocar……………………………………………………………….64
3.2.2.2. Bộc lộ đường mật ……………………………………………………………64
3.2.2.3. Đường vào lấy sỏi……………………………………………………………66
3.2.2.4. Mở ống mật chủ ……………………………………………………………..67
3.2.2.5. Phương tiện lấy sỏi đường mật ……………………………………………67
3.2.2.6. Nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực……………………………..68
3.2.2.7. Xử lý đường mật …………………………………………………………….70
3.2.2.8. Tai biến ………………………………………………………………………..72
3.3.1. Tỷ lệ chuyển mổ mở…………………………………………………………..73
3.3.2. Đánh giá tổn thương trong phẫu thuật ……………………………………..73
3.3.3. Tỷ lệ sạch sỏi……………………………………………………………………74
3.3.4. Thời gian phẫu thuật…………………………………………………………..76
3.3.5. Điều trị kháng sinh và giảm đau sau phẫu thuật………………………….77
3.3.6. Thời gian nằm viện………………………………………………………………77
3.3.7. Biến chứng………………………………………………………………………78
3.3.8. Kết quả chung…………………………………………………………………..78
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………..79
4.1. Đặc điểm chung…………………………………………………………………..79
4.1.1. Tuổi và giới……………………………………………………………………..79
4.1.2. Nghề nghiệp và địa dư ……………………………………………………….79
4.1.3. Lâm sàng ………………………………………………………………………..80
4.1.4. Bệnh nội khoa kết hợp ………………………………………………………..80
4.1.5. Xét nghiệm huyết học, đông máu và hóa sinh…………………………….804.2. Chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị
sỏi đường mật…………………………………………………………………………..81
4.2.1. Chỉ định ………………………………………………………………………….81
4.2.1.1. Vị trí sỏi……………………………………………………………………….81
4.2.1.2. Thời điểm phẫu thuật ……………………………………………………….83
4.2.1.3. Lấy sỏi qua nội soi mật tụy ngược dòng thất bại……………………….84
4.2.1.4. Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật ổ bụng…………………………………85
4.2.1.5. Bệnh nhân có thai, người bệnh cao tuổi …………………………………87
4.2.2. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật ……………………………………………………………………………89
4.2.2.1. Đặt trocar ……………………………………………………………………..89
4.2.2.2. Gỡ dính bộc lộ ống mật chủ ……………………………………………….90
4.2.2.3. Đường vào lấy sỏi……………………………………………………………91
4.2.2.4. Mở ống mật chủ ……………………………………………………………..93
4.2.2.5. Phương tiện lấy sỏi đường mật ……………………………………………94
4.2.2.6. Nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực……………………………..95
4.2.2.7. Xử lý đường mật ………………………………………………………….. 101
4.2.2.8. Tai biến ………………………………………………………………………102
4.3. Kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật……………………………………………………………………………..104
4.3.1. Tỷ lệ thành công……………………………………………………………..104
4.3.2. Tổnthương trong phẫu thuật ……………………………………………… 106
4.3.3. Tỷ lệ sạch sỏi…………………………………………………………………107
4.3.5. Thời gian phẫu thuật………………………………………………………… 109
4.3.6. Điều trị kháng sinh và giảm đau sau phẫu thuật………………………..111
4.3.7. Thời gian nằm viện và phục hồi lưu thông ruột……………………………..112
4.3.8. Biến chứng…………………………………………………………………….1144.3.9. Kết quả chung…………………………………………………………………116
KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………….. 119
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤ1.3.5.1. Lịch sử…………………………………………………………………………27
1.3.5.2. Kỹ thuật ……………………………………………………………………….28
1.3.5.3. Ưu nhược điểm ………………………………………………………………29
1.4. Nghiên cứu chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật
điều trị sỏi đường mật…………………………………………………………………..29
1.4.1. Chỉ định ………………………………………………………………………….29
1.4.1.1. Trên thế giới …………………………………………………………………29
1.4.1.2. Tại Việt Nam …………………………………………………………………32
1.4.2. Kỹ thuật………………………………………………………………………….32
1.4.2.1. Trên thế giới ………………………………………………………………….32
1.4.2.2. Tại Việt Nam …………………………………………………………………35
1.5. Nghiên cứu kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường
mậtđiều trị sỏi đường mật…………………………………………………………….36
1.5.1. Trên thế giới…………………………………………………………………….36
1.5.2. Tại Việt Nam ……………………………………………………………………37
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………….39
2.1. Đối tượng ………………………………………………………………………….39
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn……………………………………………………………39
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ …………………………………………………………….39
2.2. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………..39
2.2.1. Cỡ mẫu…………………………………………………………………………..39
2.2.2. Phương tiện ……………………………………………………………………..40
2.2.3. Phẫu thuật viên …………………………………………………………………41
2.2.4. Quy trình phẫu thuật…………………………………………………………..42
2.2.4.1. Chỉ định và chống chỉ định ………………………………………………..42
2.2.4.2. Chuẩn bị người bệnh………………………………………………………..42
2.2.4.3. Vô cảm…………………………………………………………………………432.2.4.4. Tư thế phẫu thuật…………………………………………………………….43
2.2.4.5. Các bước phẫu thuật…………………………………………………………43
2.2.4.6. Điều trị sau phẫu thuật………………………………………………………49
2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu………………………………………………………………50
2.3.1. Đặc điểm chung………………………………………………………………..50
2.3.2. Chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị
sỏi đường mật ……………………………………………………………………….51
2.3.2.1. Chỉ định ……………………………………………………………………….51
2.3.2.2. Kỹ thuật ……………………………………………………………………….52
2.3.3. Kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật ……………………………………………………………………………53
2.4. Xử lý số liệu……………………………………………………………………….56
2.5. Đạo đức nghiên cứu ……………………………………………………………..56
2.6. Sơ đồ nghiên cứu…………………………………………………………………57
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………58
3.1. Đặc điểm chung…………………………………………………………………..58
3.1.1. Tuổi và giới……………………………………………………………………..58
3.1.2. Nghề nghiệp và địa dư ………………………………………………………..59
3.1.3. Lâm sàng ………………………………………………………………………..60
3.1.4. Bệnh nội khoa kết hợp ………………………………………………………..60
3.1.5. Xét nghiệm huyết học, đông máu và hóa sinh……………………………61
3.2. Chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị
sỏi đường mật…………………………………………………………………………..62
3.2.1. Chỉ định ………………………………………………………………………….62
3.2.1.1. Vị trí sỏi……………………………………………………………………….62
3.2.1.2. Thời điểm phẫu thuật ……………………………………………………….62
3.2.1.3. Can thiệp thủ thuật trước phẫu thuật……………………………………..633.2.1.4. Tiền sử phẫu thuật bụng…………………………………………………….63
3.2.1.5. Bệnh nhân có thai, người bệnh cao tuổi …………………………………63
3.2.2. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật ……………………………………………………………………………63
3.2.2.1. Số lượng trocar……………………………………………………………….64
3.2.2.2. Bộc lộ đường mật ……………………………………………………………64
3.2.2.3. Đường vào lấy sỏi……………………………………………………………66
3.2.2.4. Mở ống mật chủ ……………………………………………………………..67
3.2.2.5. Phương tiện lấy sỏi đường mật ……………………………………………67
3.2.2.6. Nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực……………………………..68
3.2.2.7. Xử lý đường mật …………………………………………………………….70
3.2.2.8. Tai biến ………………………………………………………………………..72
3.3.1. Tỷ lệ chuyển mổ mở…………………………………………………………..73
3.3.2. Đánh giá tổn thương trong phẫu thuật ……………………………………..73
3.3.3. Tỷ lệ sạch sỏi……………………………………………………………………74
3.3.4. Thời gian phẫu thuật…………………………………………………………..76
3.3.5. Điều trị kháng sinh và giảm đau sau phẫu thuật………………………….77
3.3.6. Thời gian nằm viện………………………………………………………………77
3.3.7. Biến chứng………………………………………………………………………78
3.3.8. Kết quả chung…………………………………………………………………..78
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………..79
4.1. Đặc điểm chung…………………………………………………………………..79
4.1.1. Tuổi và giới……………………………………………………………………..79
4.1.2. Nghề nghiệp và địa dư ……………………………………………………….79
4.1.3. Lâm sàng ………………………………………………………………………..80
4.1.4. Bệnh nội khoa kết hợp ………………………………………………………..80
4.1.5. Xét nghiệm huyết học, đông máu và hóa sinh…………………………….804.2. Chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị
sỏi đường mật…………………………………………………………………………..81
4.2.1. Chỉ định ………………………………………………………………………….81
4.2.1.1. Vị trí sỏi……………………………………………………………………….81
4.2.1.2. Thời điểm phẫu thuật ……………………………………………………….83
4.2.1.3. Lấy sỏi qua nội soi mật tụy ngược dòng thất bại……………………….84
4.2.1.4. Bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật ổ bụng…………………………………85
4.2.1.5. Bệnh nhân có thai, người bệnh cao tuổi …………………………………87
4.2.2. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật ……………………………………………………………………………89
4.2.2.1. Đặt trocar ……………………………………………………………………..89
4.2.2.2. Gỡ dính bộc lộ ống mật chủ ……………………………………………….90
4.2.2.3. Đường vào lấy sỏi……………………………………………………………91
4.2.2.4. Mở ống mật chủ ……………………………………………………………..93
4.2.2.5. Phương tiện lấy sỏi đường mật ……………………………………………94
4.2.2.6. Nội soi đường mật và tán sỏi điện thủy lực……………………………..95
4.2.2.7. Xử lý đường mật ………………………………………………………….. 101
4.2.2.8. Tai biến ………………………………………………………………………102
4.3. Kết quả sớm phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật điều trị sỏi
đường mật……………………………………………………………………………..104
4.3.1. Tỷ lệ thành công……………………………………………………………..104
4.3.2. Tổnthương trong phẫu thuật ……………………………………………… 106
4.3.3. Tỷ lệ sạch sỏi…………………………………………………………………107
4.3.5. Thời gian phẫu thuật………………………………………………………… 109
4.3.6. Điều trị kháng sinh và giảm đau sau phẫu thuật………………………..111
4.3.7. Thời gian nằm viện và phục hồi lưu thông ruột……………………………..112
4.3.8. Biến chứng…………………………………………………………………….1144.3.9. Kết quả chung…………………………………………………………………116
KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………………….. 119
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1. 1. So sánh tỷ lệ sạch sỏi giữa tán sỏi bằng điện thủy lực và Laser….26
Bảng 3. 1. Phân bố tuổi theo nhóm…………………………………………………58
Bảng 3. 2. Phân bố nghề nghiệp …………………………………………………….59
Bảng 3. 3. Triệu chứng lâm sàng……………………………………………………60
Bảng 3. 4. Bệnh nội khoa kết hợp…………………………………………………..60
Bảng 3. 5. Xét nghiệm huyết học và Prothrombin……………………………….61
Bảng 3. 6. Xét nghiệm sinh hóa……………………………………………………..61
Bảng 3. 7. Vị trí sỏi đường mật……………………………………………………..62
Bảng 3. 8. Tiền sử phẫu thuật bụng…………………………………………………63
Bảng 3. 9. Số lượng trocar……………………………………………………………64
Bảng 3. 10. Gỡ dính bộc lộ ống mật chủ theo tiền sử phẫu thuật bụng………64
Bảng 3. 11. Phương tiện lấy sỏi đường mật……………………………………….67
Bảng 3. 12. Tổn thương quan sát bằng nội soi đường mật……………………..68
Bảng 3. 13. Vị trí tán sỏi điện thủy lực trong phẫu thuật……………………….69
Bảng 3. 14. Kiểu xử trí đường mật………………………………………………….70
Bảng 3. 15. Kích thước dẫn lưu Kehr………………………………………………71
Bảng 3. 16. Tình trạng gan, túi mật, ống mật chủ và vùng cuống gan ……….73
Bảng 3. 17. Kích thước ống mật chủ……………………………………………….74
Bảng 3. 18. Đối chiếu vị trí sỏi trước và trong phẫu thuật ……………………..74
Bảng 3. 19. Tỷ lệ lấy sạch sỏi theo vị trí…………………………………………..74
Bảng 3. 20. Vị trí sót sỏi ……………………………………………………………..75
Bảng 3. 21. Số lượng sỏi lấy được ………………………………………………….75
Bảng 3. 22. Sót sỏi sau lấy qua đường hầm Kehr………………………………..76
Bảng 3. 23. Kết quả sạch sỏi cuối cùng theo vị trí……………………………….76
Bảng 3. 24. Thời gian phẫu thuật……………………………………………………76Bảng 3. 25. Ngày điều trị kháng sinh ……………………………………………..77
Bảng 3. 26. Thuốc giảm đau sau phẫu thuật………………………………………77
Bảng 3. 27. Mức độ đau sau phẫu thuật……………………………………………77
Bảng 3. 28. Loại biến chứng…………………………………………………………78
Bảng 3. 29. Kết quả chung …………………………………………………………..78DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1. 1. Biển đổi giải phẫu đường mật. …………………………………………. 6
Hình 1. 2. Các dạng biến đổi giải phẫu của ống túi mật…………………………….. 8
Hình 3. 1. Đặt 4 trocar ………………………………………………………………..64
Hình 3. 2. Đặt 5 trocar ………………………………………………………………..64
Hình 3. 3. Chọc dò đường mật bằng kim………………………………………….66
Hình 3. 4. Mở dọc ống mật chủ……………………………………………………..67
Hình 3. 5. Lấy sỏi bằng Mirizzi……………………………………………………..68
Hình 3. 6. Nội soi đường mật lấy sỏi bằng rọ…………………………………………68
Hình 3. 7. Sỏi đường mật trong gan………………………………………………..69
Hình 3. 8. Xác giun trong đường mật………………………………………………….69
Hình 3. 9. Nội soi đường mật………………………………………………………..70
Hình 3. 10. Tán sỏi điện thủy lực……………………………………………………….70
Hình 3. 11. Đặt dẫn lưu Kehr………………………………………………………..71
Hình 3. 12. Khâu kín ống mật chủ………………………………………………….71
Hình 3. 13. Tổn thương niêm mạc đường mật do tán sỏi điện thủy lực ……..7

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/