QUẢN LÝ SUY TIM MẤT BÙ CẤP TÍNH

QUẢN LÝ SUY TIM MẤT BÙ CẤP TÍNH ( Management of Acute Decompensated Heart Failure )

Mặc dù phần lớn suy tim đều là biểu hiện của đợt tiến triển kịch phát của bệnh mãn tính, khoảng 20% ​​sẽ biểu hiện như một chẩn đoán lần đầu tiên. Và mặc dù có một số loại thuốc tiêm tĩnh mạch có thể được sử dụng cho trường hợp suy tim mất bù cấp tính, không có hướng dẫn quốc gia nào hiện đang có sẵn để điều trị thể suy tim này.

Được biên soạn bởi một chuyên gia nổi tiếng và các cộng sự, cuốn sách cung cấp lời khuyên về việc làm thế nào họ chẩn đoán và điều trị bệnh nhân của mình một cách hiệu quả dựa trên bằng chứng.

Các phần chính trong sách bao gồm: dịch tễ học và sinh lý bệnh, chẩn đoán và đánh giá, các bệnh đi kèm, các chiến lược điều trị, các vấn đề trong quản lý và định hướng tương lai trong thực hành lâm sàng và nghiên cứu.

Đây là cuốn sách duy nhất, toàn diện nhất và thẩm quyền có sẵn trong lĩnh vực này, một tham khảo lý tưởng cho các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, bác sĩ lâm sàng Nội khoa, bác sĩ nội trú cũng như các nghiên cứu sinh.

List Price:

$349.49 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

QUẢN LÝ SUY TIM MẤT BÙ CẤP TÍNH

TRÍCH LƯỢC

Management of Acute Decompensated Heart Failure

Christopher O’Connor, Wendy Gattis Stough, Miahai Gheorghiade, Kirkwood F. Adams

Price: $349.95

Hardcover: 624 pages

Publisher: Informa Healthcare; 1 edition (November 29, 2005)

Language: English

ISBN-10: 1841843741

ISBN-13: 978-1841843742

Product Dimensions: 7.5 x 1.5 x 10 inches

Shipping Weight: 4.2 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/