Tagged: hô hấp

Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số tuần hoàn, hô hấp, cơ học phổi của phương thức hỗ trợ áp lực

Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số tuần hoàn, hô hấp, cơ học phổi của phương thức hỗ trợ áp lực

Đánh giá sự thay đổi một số chỉ số tuần hoàn, hô hấp, cơ học phổi của phương thức hỗ trợ áp lực (psv) so với phương thức hỗ trợ đồng thì cách quãng...

Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng trên bệnh nhân viêm phổi bằng phương pháp SGA tại khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương năm 2011-2012

Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng trên bệnh nhân viêm phổi bằng phương pháp SGA tại khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương năm 2011-2012

Luận văn Đánh giá nguy cơ suy dinh dưỡng trên bệnh nhân viêm phổi bằng phương pháp SGA tại khoa Hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương năm 2011-2012.Trẻ em là một cơ thể đang lớn...

McLuckie, Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e

McLuckie, Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e ( Respiratory Disease and its Management ) Những tiến bộ gần đây trong đào tạo chăm sóc chuyên biệt (ICM) đã dẫn đến sự ra đời của...

Baum Giáo trình các bệnh lý Phổi 7e

Baum Giáo trình các bệnh lý Phổi 7e ( Baum’s Textbook of Pulmonary Diseases ) Kể từ khi xuất bản đầu tiên vào năm 1965, cuốn giáo trình này đã trở thành một tham khảo...

Mosby Giáo trình lâm sàng Hô hấp 4e 2012

Mosby Giáo trình lâm sàng Hô hấp 4e 2012( Clinical Respiratory Medicine: Expert Consult, 4e ).Cuốn giáo trình lâm sàng toàn diện này bao quát tất cả mọi khía cạnh của lâm sàng Hô...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/