West, Sinh lý học Hô hấp Căn bản 9e

West, Sinh lý học Hô hấp Căn bản 9e ( Respiratory Physiology: The Essentials )

West Sinh lý hô hấp căn bản bao quát các chức năng hô hấp bình thường và tập trung vào chức năng của phổi bệnh lý.

Sinh lý bệnh phổi: Kiến thức căn bản cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các trạng thái bệnh lý của phổi, nhấn mạnh cấu trúc và chức năng.

Ấn bản lần thứ VIII được cập nhật để bao gồm các thông tin mới về phương pháp điều trị bệnh hen suyễn, các hình ảnh X quang mới và hình ảnh hiển vi, các phần mở rộng về nhiễm trùng và ung thư, giải thích kỹ lưỡng hơn cho các câu hỏi ôn tập, và một phụ lục mới tóm tắt phương trình với các tính toán mẫu.

Cập nhật trong ấn bản thứ 9 :

+ Giải thích đáp án cho tất cả các câu hỏi, cũng như mỗi lựa chọn đúng hay sai

+ Cung cấp 82 câu hỏi cần biết, nhiều lựa chọn để ôn tập ở cuối mỗi chương

+ Giới thiệu một phụ lục các phương trình quan trọng

+ Hỗ trợ hơn nữa việc học tập thông qua các mục tiêu học tập ở đầu chương, giới thiệu chủ đề, các khái niệm quan trọng ở cuối mỗi chương

+ Bao gồm các nguồn trực tuyến như ngân hàng câu hỏi, minh họa video và văn bản dành cho sinh viên

Đây là cuốn sách ngắn gọn cần thiết cho sinh viên Y khoa cũng như các bác sĩ Nội trú Nội và các học viên sau đại học.

List Price:

$70.47 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

West, Sinh lý học Hô hấp Căn bản 9e

THÔNG TIN

Respiratory Physiology: The Essentials

John B. West MD PhD

Price: $46.95

Paperback: 208 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Ninth edition (February 8, 2012)

Language: English

ISBN-10: 1451107137

ISBN-13: 978-1451107135

Product Dimensions: 9 x 0.4 x 6 inches

Shipping Weight: 10.4 ounces

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/