Tagged: phác đồ điều trị

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả của các phác đồ điều trị bệnh sán lá gan nhỏ tại bệnh viện và tại cộng đồng Lào

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả của các phác đồ điều trị bệnh sán lá gan nhỏ tại bệnh viện và tại cộng đồng Lào

Luận án Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá hiệu quả của các phác đồ điều trị bệnh sán lá gan nhỏ tại bệnh viện và tại cộng đồng Lào.Bệnh...

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ, thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ, thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị

Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của bệnh lý tiền sản giật lên thai phụ, thai nhi và đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị.Tiền sản giật là một bệnh lý phức...

Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng và đánh giá hiệu quả của một phác đổ điều trị hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành

Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng và đánh giá hiệu quả của một phác đổ điều trị hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành

Luận án Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng và đánh giá hiệu quả của một phác đổ điều trị hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành.Hội chứng thận hư (HCTH)...

Đánh giá hiệu quả và độc tính của phác đồ Paclitaxel nano-Carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB-IV, tại Bệnh viện Ung bướu Hà nội, từ năm 2011 – 2012

Đánh giá hiệu quả và độc tính của phác đồ Paclitaxel nano-Carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB-IV, tại Bệnh viện Ung bướu Hà nội, từ năm 2011 – 2012

Luận văn Đánh giá hiệu quả và độc tính của phác đồ Paclitaxel nano-Carboplatin trong ung thư phổi không tế bào nhỏ, giai đoạn IIIB-IV, tại Bệnh viện Ung bướu Hà nội, từ năm...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/