Tagged: thẩm mỹ

Đánh giá kết quả điều trị phục hình thẩm mỹ răng bằng chụp sứ Zirconia

Đánh giá kết quả điều trị phục hình thẩm mỹ răng bằng chụp sứ Zirconia

Luận văn Đánh giá kết quả điều trị phục hình thẩm mỹ răng bằng chụp sứ Zirconia.Ngày nay, với đời sống ngày càng nâng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng tăng...

Cấp cứu Phẫu thuật thẩm mỹ 2E

Cấp cứu Phẫu thuật thẩm mỹ 2E. Phiên bản thứ 2 của cuốn sổ tay chi tiết để chẩn đoán và điều trị các cấp cứu phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến bao gồm...

Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị chức năng phục hồi và thẩm mỹ

Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị chức năng phục hồi và thẩm mỹ

Luận án Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị chức năng phục hồi và thẩm mỹ. Răng miệng đảm nhận các chức nàng liêu hỏa, phái Am và liìnli thái học cá...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/