X-QUANG TIẾT NIỆU – HÌNH ẢNH MINH HỌA 2E

X-QUANG TIẾT NIỆU – HÌNH ẢNH MINH HỌA 2E  ( Radiology Illustrated: Uroradiology )

X-Quang tiết niệu, Hình minh họa là một tài liệu tham khảo theo định hướng hình ảnh trong phong cách giảng dạy, được thiết kế đặc biệt có giá trị trong thực hành lâm sàng. Tất cả các khía cạnh hình ảnh của các bệnh tiết niệu được bao trùm, và các nghiên cứu trường hợp minh họa các kết quả thu được với các phương thức hình ảnh có liên quan trong các điều kiện thường và hiếm gặp.

Hầu hết các chương tập trung vào một vấn đề lâm sàng cụ thể, nhưng kết quả bình thường, dị tật bẩm sinh, và các biện pháp can thiệp cũng được thảo luận và minh họa.

Trong ấn bản thứ hai này, phạm vi và chất lượng của hình minh họa đã được nâng cao, và nhiều bản vẽ, sơ đồ đã được thêm vào để giúp người đọc ghi nhớ kết quả hình ảnh đặc trưng thông qua nhận dạng mẫu. Các văn bản đi kèm súc tích và cung cấp nhiều thông tin hữu ích.

Bên cạnh việc phục vụ như là một trợ giúp xuất sắc để chẩn đoán phân biệt, cuốn sách này sẽ cung cấp một công cụ ôn tập thân thiện dành cho người xin xác nhận hoặc chứng nhận lại giấy phép hành nghề trong X-quang.

List Price:

$239.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

X-QUANG TIẾT NIỆU - HÌNH ẢNH MINH HỌA 2E

THÔNG TIN

Radiology Illustrated: Uroradiology

Seung Hyup Kim

Price: $239.00

Hardcover: 1349 pages

Publisher: Springer; 2nd 2012 edition (January 23, 2012)

Language: English

ISBN-10: 3642053211

ISBN-13: 978-3642053214

Product Dimensions: 8.3 x 2.5 x 11 inches

Shipping Weight: 8.6 pounds

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/