CRAM, GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN CƠ ĐỒ BỀ MẶT 2E

CRAM, GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN CƠ ĐỒ BỀ MẶT 2E.Một tham khảo toàn diện dành cho các bác sĩ lâm sàng và sinh viên Y khoa, bao gồm các nhà vật lý trị liệu, chuyên gia nắn xương trị liệu, các chuyên gia hành vi y học, Cram hướng dẫn về điện cơ đồ bề mặt(SEMG) giải thích rõ ràng cách sử dụng SEMG. thiết bị đo, đánh giá, điều trị và giới thiệu một bản đồ chi tiết về vị trí lắp đặt các điện cực.

Ấn bản này đã được cập nhật và mở rộng bao gồm các mục “tham khảo nhanh” được tạo bởi Glenn Kasman, cũng như một chương mới về Đánh giá và điều trị các rối loạn thần kinh cơ. Chương về đánh giá động và điều trị các vấn đề cơ xương cũng đã được cập nhật và sửa đổi. Với một phần tham khảo nhanh và một atlas bao gồm các bản vẽ và hình ảnh màu, cuốn sách này sẽ là tham khảo vô giá cho các bạn sinh viên và các thầy thuốc lâm sàng.

Năm Xuất bản:

      2011

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CRAM, GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN CƠ ĐỒ BỀ MẶT 2E

TÓM TẮT

Introduction to Surface Electromyography, Second Edition

Eleanor Criswell

List Price: $109.95

Paperback: 500 pages

Publisher: Jones and Bartlett Publishers, Inc.; 

2 edition (March 16, 2010)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/