Nghiên cứu sự biến đổi thông khí phổi và khí máu trước và sau nghiệm pháp Salbutamol để phân biệt Copd Typ B với hen phế quản

Nghiên cứu sự biến đổi thông khí phổi và khí máu trước và sau nghiệm pháp Salbutamol để phân biệt Copd Typ B với hen phế quản

Luận án tiến sỹ y học : Lê Thắng Đức

Chuyên ngành : Bệnh Học Nội Khoa :  Năm bảo vệ 2001

Hướng dẫn khoa học : TS Phạm Thị Hòa Mỹ ; GS Lương Tấn Thành

 

MÃ TÀI LIỆU

LA.2001.00556

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/