Tagged: đại tràng

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả làm sạch của hai phác đồ có sử dụng Polyethylene Glycol trong chuẩn bị đại tràng ở trẻ em

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả làm sạch của hai phác đồ có sử dụng Polyethylene Glycol trong chuẩn bị đại tràng ở trẻ em

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả làm sạch của hai phác đồ có sử dụng Polyethylene Glycol trong chuẩn bị đại tràng ở trẻ em.Nội soi đại tràng là một phương pháp...

BLUMHARDT TỪ ĐIỂN BỆNH ĐA XƠ CỨNG

BLUMHARDT TỪ ĐIỂN BỆNH ĐA XƠ CỨNG.Những tiến bộ to lớn về di truyền học và miễn dịch học của bệnh đa xơ cứng trong 20 năm qua đã dẫn đến sự phát triển...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/