BLUMHARDT TỪ ĐIỂN BỆNH ĐA XƠ CỨNG

BLUMHARDT TỪ ĐIỂN BỆNH ĐA XƠ CỨNG.Những tiến bộ to lớn về di truyền học và miễn dịch học của bệnh đa xơ cứng trong 20 năm qua đã dẫn đến sự phát triển các phương pháp điều trị thử nghiệm và phương pháp tiếp cận điều trị mới mẻ và ngày càng hiệu quả hơn.

Chính điều đó đã dẫn đến một cơ sở tri thức phát triển và một danh sách nhanh chóng mở rộng các điều khoản liên quan, ngày càng khó cho các nhà nghiên cứu và các bác sĩ lâm sàng làm chủ những thuật ngữ này.

Từ điển Bệnh đa xơ cứng bao gồm hơn 600 thuật ngữ với đầy đủ tham chiếu và định nghĩa từ thần kinh học lâm sàng, di truyền học, sinh học phân tử, hóa sinh, miễn dịch học, bệnh lý học, bệnh sinh, dịch tễ học, X quang, phương pháp thử nghiệm lâm sàng, và phương pháp điều trị.

Năm Xuất bản:

      2004

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

BLUMHARDT TỪ ĐIỂN BỆNH ĐA XƠ CỨNG

TRÍCH DẪN

Multiple Sclerosis Dictionary

Lance Blumhardt

Price: $159.95

Hardcover: 256 pages

Publisher: CRC Press (February 5, 2004)

Language: English

ISBN-10: 1853178667

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/