Tagged: viêm não nhật bản

Thực trạng viêm não Nhật Bản, một số đặc điểm của véc tơ và tác nhân gây bệnh tại khu vực Tây Nguyên, 2005-2018

Thực trạng viêm não Nhật Bản, một số đặc điểm của véc tơ và tác nhân gây bệnh tại khu vực Tây Nguyên, 2005-2018

Thực trạng viêm não Nhật Bản, một số đặc điểm của véc tơ và tác nhân gây bệnh tại khu vực Tây Nguyên, 2005-2018.Ngày nay, các bệnh dịch mới nổi và tái bùng phát...

Đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản tại tỉnh Thái Bình, 2015-2016

Đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản tại tỉnh Thái Bình, 2015-2016

Đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản tại tỉnh Thái Bình, 2015-2016 Evaluation on community base programe for Japanesse encephalistic control in Thai...

Nghiên cứu tính an toàn và công hiệu văcxin viêm não Nhật Bản bất hoạt từ não chuột chủng Beijing-1 do Việt Nam sản xuất

Nghiên cứu tính an toàn và công hiệu văcxin viêm não Nhật Bản bất hoạt từ não chuột chủng Beijing-1 do Việt Nam sản xuất

Luận văn Nghiên cứu tính an toàn và công hiệu văcxin viêm não Nhật Bản bất hoạt từ não chuột chủng Beijing-1 do Việt Nam sản xuất.Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) hiện đang...

Đặc điểm lâm sàng di chứng viêm não nhật bản giai đoạn muộn theo y học cổ truyền

Đặc điểm lâm sàng di chứng viêm não nhật bản giai đoạn muộn theo y học cổ truyền

Luận văn Đặc điểm lâm sàng di chứng viêm não nhật bản giai đoạn muộn theo y học cổ truyền.Bênh Viêm não Nhật Bản (VNNB) là một bênh dịch lưu hành ở Việt Nam....

Đánh giá sự tồn lưu kháng thể kháng vi rút Viêm não Nhật Bản sau khi tiêm 3 mũi vacxin VNNB ở trẻ 5-10 tuổi tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá sự tồn lưu kháng thể kháng vi rút Viêm não Nhật Bản sau khi tiêm 3 mũi vacxin VNNB ở trẻ 5-10 tuổi tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Đề tài cấp Bộ : Đánh giá sự tồn lưu kháng thể kháng vi rút Viêm não Nhật Bản sau khi tiêm 3 mũi vacxin VNNB ở trẻ 5-10 tuổi tại huyện Lương Tài,...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/