THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/AIDS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI CỘNG ĐỒNG TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/AIDS VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI CỘNG ĐỒNG TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2020. Nam quan hệ tình dục đồng giới nam (MSM) đang là nhóm nguy cơ cao lây truyền HIV và ngày càng gia tăng. Tại Tiền Giang qua 7 năm nay chưa có một cuộc nghiên cứu nào tìm hiểu tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trên nhóm MSM tại tỉnh Tiền Giang nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên nhóm đối tượng này với mục tiêu mô tả thực trạng nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại cộng đồng Tiền Giang và phân tích các yếu tố liên quan tới nhiễm HIV của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại cộng đồng Tiền Giang năm 2020. Thời gian nghiên cứu được triển khai từ tháng 12/2019 đến tháng 6/2020 trên 170 MSM. Địa điểm nghiên cứu ở 4 huyện Cái Bè, Châu Thành, Thành phố Mỹ Tho và Thị xã Gò Công. Nghiên cứu sử dụng thiết kế cắt ngang. MSM được nhân viên tiếp cận cộng đồng tiếp cận phỏng vấn trực tiếp dựa trên bảng câu hỏi phỏng vấn đã thiết kế và xét nghiệm sàng lọc HIV tại cộng đồng. Khách hàng nam tự nhận có hành vi quan hệ tình dục đồng giới đang sinh sống tại 4 huyện Cái Bè, Châu Thành, Thành Phố Mỹ Tho và Thị xã Gò Công được nhân viên tiếp cận cộng đồng là MSM ở 4 huyện thông qua bạn bè giới thiệu và thông qua các trang mạng xã hội dùng cho người đồng tính (Blued, Grindr, Zalo, Facebook,..) có định vị vị trí các khách hàng ở xung quanh họ nhắn tin làm quen và mời các khách hàng đó ra phỏng vấn và làm xét nghiệm.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2023.00241

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Kết quả điều tra nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV ở MSM là 20,6%. Các đối tượng có trình độ học vấn từ Trung học phổ thông trở lên có khả năng nhiễm cao hơn 3,6 lần so với các đối tượng có trình độ Trung học cơ sở trở xuống (OR=  3,64, CI=1,42-9,35; p=0,003). Nhận thức nguy cơ nhiễm của bản thân không có khả năng nhiễm HIV của các đối tượng lại có khả năng nhiễm HIV cao hơn 6,49 lần so với các đối tượng nhận thức bản thân có khả năng nhiễm HIV (OR=6,49, CI=2,90- 14,53; p<0,001). Đối tượng có tuổi trung bình QHTD lần đầu là 18,5 (2,61) nhỏ nhất là 13 tuổi, lớn nhất 32 tuổi. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi đưa ra khuyến nghị là cần đẩy mạnh truyền thông can thiệp phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trên nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới nam tại địa phương.

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………………………………………….1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………3
Chương 1………………………………………………………………………………………………………4
TỒNG QUAN TÀI LIỆU ……………………………………………………………………………….4
1.1. Khái niệm, định nghĩa sử dụng trong nghiên cứu ……………………………………..4
1.1.1. Khái niệm về HIV và giám sát HIV …………………………………………………….4
1.1.2. Giới tính và Giới……………………………………………………………………………….5
1.1.3. Hành vi tình dục (sexual bihaviour) …………………………………………………….6
1.2. Tình hình nhiễm HIV của MSM trên Thế giới………………………………………….7
1.3. Tình hình nhiễm HIV của MSM ở Việt Nam…………………………………………..9
1.4. Tình hình nhiễm HIV tại Tiền Giang …………………………………………………….10
1.5. Một số yếu tố liên quan tới tình hình nhiễm HIV trong nhóm MSM………….11
1.5.1. Yếu tố về nhân khẩu học ………………………………………………………………….11
1.5.2. Yếu tố về kiến thức phòng tránh nhiễm HIV trong nhóm MSM ……………12
1.5.3. Yếu tố về hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm MSM ……………….12
1.6. Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu:………………………………………………………….13
1.7. Khung lý thuyết: …………………………………………………………………………………15
Chương 2…………………………………………………………………………………………………….17
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………….17
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………….17
2.2.Thời gian và địa điểm nghiên cứu ………………………………………………………….17
2.3. Thiết kế nghiên cứu: ……………………………………………………………………………17
2.4. Cỡ mẫu nghiên cứu:…………………………………………………………………………….17
2.5. Phương pháp chọn mẫu: ………………………………………………………………………18
2.6. Phương pháp thu thập số liệu: ………………………………………………………………18
2.7. Các biến số nghiên cứu:……………………………………………………………………….19
2.8. Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn đánh giá:………………………………………..20iii
2.9. Phương pháp phân tích số liệu:……………………………………………………………..21
2.10. Vấn đề y đức của nghiên cứu: …………………………………………………………..222
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………………………..23
3.1. Thông tin chung đối tượng nghiên cứu ………………………………………………….23
3.2. Kiến thức, thực hành phòng chống HIV/AIDS ……………………………………….25
3.3. Tỷ lệ nhiễm HIV và Một số yếu tố liên quan đến nhiễm HIV …………………..28
Chương 4: BÀN LUẬN …………………………………………..………………35
4.1. Mô tả đặc điểm đối tượng nghiên cứu……………………………………………………35
4.2. Nhiễm HIV trong nhóm MSM ……………………………………………………………..38
4.3. Các mối liên quan đến tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm MSM…………………….39
4.4. Sai số và hạn chế của nghiên cứu…………………………………………..40
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….42
KHUYẾN NGHỊ…………………………..……………………………………….43
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………..43
PHỤ LỤC……………………………………………………………………………………………………4

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/