Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang

Luận văn Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang.Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang là đơn vị y tế nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang thực hiện cả nhiệm vụ phòng bệnh và chữa bệnh cho nhân dân hàng ngày. Trang thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.Trang thiết bị y tế (TTBYT) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực trang thiết bị y tế cần được tăng cường đầu tư cả về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00532

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế trong chẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo. Hiện nay nước ta đang có sự ra đời của rất nhiều các đơn vị y tế chuyên sâu với việc sử dụng TTBYT kỹ thuật cao, hiện đại giúp cho việc chẩn đoán chính xác và điều trị đạt hiệu quả cao hơn, như máy siêu âm doppler màu 4D, Dao phẫu thuật Laser CO2, Máy hấp tiệt trùng, Máy xét nghiệm đông máu tự động hoàn toàn, Hệ thống máy chụp X- Quang tăng sang truyền hình số hóa PLESSART VIVO,… Với vai trò nòng cốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành y tế, TTBYT đã và đang được nghiên cứu và phát triển, sử dụng và đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những kỳ tích lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và thách thức lớn trong việc quản lý và sử dụng các trang thiết bị y tế. Do Việt Nam là một nước còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển, nguồn ngân sách cho y tế của nước ta còn hạn chế, trong nhiều năm qua TTBYT ở Việt Nam được cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau nhưng không được đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến2 việc chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh tật, từ đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, trong hơn mười năm thực hiện đổi mới vừa qua, ngành Y tế đã đầu tư nâng cấp TTBYT cho các cơ sở y tế. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến cơ sở gần dân, nhằm đem lại hiệu quả tạo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, giảm tải bệnh nhân cho tuyến trên, tạo niềm tin cho nhân dân. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và các truyến dưới đã được cung cấp TTBYT, dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
Từ năm 2010 đến nay, TTBYT của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (BVSNTBG) được cung cấp từ nhiều nguồn như: Ngân sách nhà nước, nguồn thu viện phí của đơn vị, viện trợ từ dự án NORRED, từ Trung ương hội người cao tuổi Việt Nam, từ Hội Nông dân Việt Nam, từ đề án Xã hội hoá y tế…
Do đó, một phần TTBYT hiện tại của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang (BVSNTBG) còn mang tính chồng chéo, lạc hậu có khi cùng một chủng loại TTB lại được tài trợ bởi nhiều tổ chức khác nhau.Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng, bảo hành, bảo dưỡng TTBYT tại BVSNTBG còn không đồng đều, vừa thiếu về số lượng, và còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Do vậy hiệu quả sử dụng TTBYT còn thấp và không đồng đều, chưa đảm bảo chất lượng và hiệu quả của công tác khám chữa bệnh (KCB).
Quản lý TTBYT có hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng KCB tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế, từ đó thu dung người dân tới KCB, góp phần làm giảm sự quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời người dân được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, vì vậy giảm được chi phí đi lại không cần thiết, việc này rất có ý nghĩa đối với người nghèo, những người bệnh ở vùng sâu, vùng xa không đến được những bệnh viện lớn tuyến trên có trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.
Quản lý TTBYT có vai trò hết sức quan trọng nhưng Công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang từ trước tới nay chưa được quan tâm đúng mức, chưa được nghiên cứu sâu và toàn diện và vấn đề này qua nghiên cứu sơ bộ cho thấy có nhiều tồn tại cần khắc phục;
Do đó, việc khảo sát thực trạng quản lý, sử dụng TTBYT tại BVSNTBG để từ đó đưa ra một số giải pháp hoàn thiện Công tác Quản lý Trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang là hết sức cần thiết.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hoá một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về Công tác quản lý trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế
– Đánh giá thực trạng công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang.
– Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện, tăng cường Công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2020

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………….. i
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………………….. iv
MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………… v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT …………………………………………………………………….. ix
MỤC LỤC CÁC BẢNG ……………………………………………………………………………….. x
MỤC LỤC CÁC HÌNH ………………………………………………………………………………. xii
PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………….. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………………………. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………………………… 3
2.1. Mục tiêu chung ……………………………………………………………………………………….. 3
2.2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………………….. 3
2.3. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra ………………………………………………………………….. 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………. 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 3
3.2. Phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………………………. 4
3.2.1. Phạm vi về nội dung………………………………………………………………………………. 4
3.2.2. Phạm vi không gian……………………………………………………………………………….. 4
3.2.3. Phạm vi thời gian ………………………………………………………………………………….. 4
4. Ý nghĩa khoa học: ………………………………………………………………………………………. 4
5. Phương pháp nghiên cứu:…………………………………………………………………………….. 4
6. Kết cấu đề tài …………………………………………………………………………………………….. 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG
LẬP…………………………………………………………………………………………………………….. 6
1.1.Trang thiết bị y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập ……………………………… 6
1.1.1.Khái niệm về trang thiết bị y tế ………………………………………………………………… 6
1.1.2.Đặc điểm trang thiết bị y tế ……………………………………………………………………… 6
1.1.3.Phân loại trang thiết bị y tế ………………………………………………………………………. 7
1.1.4.Danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho bệnh viện tuyến tỉnh……………………… 8vi
1.2.Quản lý trang thiết bị y tế trong bệnh viện ………………………………………………….. 10
1.2.1.Khái niệm về quản lý trang thiết bị y tế trong bệnh viện ……………………………… 10
1.2.2.Nguyên tắc quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện ……………………………………. 12
1.2.3.Mục tiêu quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện ……………………………………………. 14
1.2.4.Nội dung quản lý trang thiết bị y tế …………………………………………………………. 14
1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh ….. 16
1.3.1.Nhân tố bên ngoài ………………………………………………………………………………… 16
1.3.2. Nhân tố bên trong………………………………………………………………………………… 19
1.4.Một số bài học kinh nghiệm về quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh
…………………………………………………………………………………………………………………. 20
1.4.1.Kinh nghiệm về quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa Bắc Giang ….. 20
1.4.2.Kinh nghiệm về quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi
chức năng tỉnh Bắc Giang ……………………………………………………………………………… 21
1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang. ……………………… 23
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRANG
THIẾT BỊ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG …………………………………… 26
2.1. Khái quát về bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang ………………………………………….. 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ………………………………………………………….. 26
2.1.2. Vị trí, chức năng nhiệm vụ của bệnh viện………………………………………………… 29
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất …………………………………….. 31
2.1.4. Kết quả hoạt động của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2016 …….. 38
2.2. Phân tích thực trạng quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi
tỉnh Bắc Giang. ……………………………………………………………………………………………. 41
2.2.1. Hiện trạng trang thiết bị y tế của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang ……………. 41
2.2.2. Tình hình quản lý trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế …………………………. 42
2.2.3. Quản lý trong quá trình sử dụng trang thiết bị y tế …………………………………….. 73
Qua kết quả khảo sát về hiện trạng trang thiết bị y tế Năm 2015 cho thấy trang thiết bị
y tế của bệnh viện đó cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực tế phục vụ cho công tác khám
chữa bệnh của các khoa phòng. ………………………………………………………………………. 73
2.2.4. Quản lý trong khâu sửa chữa thiết bị y tế ………………………………………………… 81
2.2.5. Quản lý trong khâu khấu hao và thanh lý trang thiết bị y tế ………………………… 91vii
2.2.5.1. Phương pháp tính hao mòn tài sản cố định ……………………………………………. 91
2.2.5.2. Thanh lý trang thiết bị y tế: ………………………………………………………………… 96
2.2.6. Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý trang thiết bị y tế tại
bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang. ……………………………………………………………….. 104
2.2.6.1. Nhân tố bên ngoài …………………………………………………………………………… 104
2.2.6.2. Nhân tố thuộc nội lực bệnh viện ………………………………………………………… 105
2.3. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản
Nhi tỉnh Bắc Giang …………………………………………………………………………………….. 110
2.3.1. Kết quả đạt được ……………………………………………………………………………….. 110
2.3.2. Nhược điểm ……………………………………………………………………………………… 111
2.3.3. Nguyên nhân …………………………………………………………………………………….. 112
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH BẮC GIANG GIAI
ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 ……………………………………………………………………………… 114
3.1. Định hướng, mục tiêu quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc
Giang đến năm 2020 …………………………………………………………………………………… 114
3.1.1. Định hướng, mục tiêu chung của ngành y tế …………………………………………… 114
3.1.2. Định hướng, mục tiêu của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 . 115
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện
Sản Nhi tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2020 …………………………………………….. 117
3.2.1. Nâng cao chất lượng lao động chuyên ngành sử dụng thiết bị y tế trong bệnh
viện ………………………………………………………………………………………………………….. 117
3.2.2. Đa dạng hóa nguồn vốn để tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết …… 118
3.2.3. Tăng cường đổi mới đầu tư trang thiết bị y tế phù hợp với tiến bộ của ngành . 120
3.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý trang thiết bị y tế …… 120
3.2.5. Nâng cao tần suất sử dụng các trang thiết bị y tế chủ yếu tại bệnh viện Sản Nhi
tỉnh Bắc Giang …………………………………………………………………………………………… 121
3.2.6. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong quản lý sử dụng trang thiết bị y tế …. 122
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện
Sản Nhi Bắc Giang …………………………………………………………………………………….. 123
3.3.1. Kiến nghị với Bộ Y tế ………………………………………………………………………… 123viii
3.3.2. Kiến nghị với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang …………………………………………………… 124
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 125
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………. 12

MỤC LỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Bảng tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2011 – 2015 ……… 27
Bảng 2.2. Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm ……………………….. 34
Bảng 2.3. Phân bổ nhân lực của bệnh viện năm 2015 …………………………………………. 35
Bảng 2.4. Chủng loại trang thiết bị y tế được trang bị của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc
Giang …………………………………………………………………………………………………………. 41
Bảng 2.5. Tình hình tăng đầu tư trang thiết bị chủ yếu đối với khoa Gây mê hồi sức ………. 43
Bảng 2.6. Tình hình tăng đầu tư đối với Khoa Đẻ, Sản I và Sản II ………………………. 46
Bảng 2.7. Tình hình tăng đầu tư đối với khoa Ngoại Nhi …………………………………… 47
Bảng 2.8. Tình hình tăng đầu tư đối với các Khoa: Hồi sức cấp cứu chống độc Nhi và
Sơ sinh (HSCC CĐ Nhi và Sơ sinh) ………………………………………………………………… 48
Bảng 2.9. Tình hình tăng đầu tư đối với các Khoa: Chẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức
năng (CĐHA-TDCN) …………………………………………………………………………………… 50
Bảng 2.10. Tình hình tăng đầu tư đối với các Khoa Xét nghiệm tổng hợp ……………… 51
Bảng 2.11. Tình hình tăng đầu tư đối với Phòng khám và khoa kiểm soát ……………… 54
nhiễm khuẩn ……………………………………………………………………………………………….. 54
Bảng 2.12. Quản lý hoạt động mua sắm thiết bị y tế theo nguồn vốn tại bệnh viện Sản
Nhi tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………………………………………. 57
Bảng 2.13. Kế hoạch mua sắm TTBYT hàng năm của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc
Giang …………………………………………………………………………………………………………. 62
Bảng 2.14. Bảng so sánh kế hoạch mua sắm TTBYT và thực hiện mua sắm TTBYT
hàng năm ……………………………………………………………………………………………………. 63
Bảng 2.15. Mức độ hài lòng của cán bộ bệnh viện về công tác lập kế hoạch mua sắm
thiết bị y tế ………………………………………………………………………………………………….. 65
Bảng 2.16. Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang – qua
các năm 2013 đến 2015…………………………………………………………………………………. 66
Bảng 2.17. Kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm TTBYT theo nguồn năm 2015 của
bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………………….. 68
Bảng 2.18. Kết quả công tác kiểm kê số lượng TTBYT nhập về qua các năm ………… 70
Bảng 2.19. Đánh giá về chất lượng công tác quản lý nguồn nhập TTBYT …………….. 72xi
Bảng 2.20. Biến động TTBYT tại các khoa thuộc bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang từ
30/12/2015 đến tháng 6 năm 2016 ………………………………………………………………….. 74
Bảng 2.21. Tần suất sử dụng một số trang thiết bị y tế tại bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc
Giang năm 2015 ………………………………………………………………………………………….. 76
Bảng 2.22: Đánh giá về chất lượng TTBYT trong quá trình sử dụng ……………………. 77
Bảng 2.23. Chỉ tiêu khảo sát quản lý trong sử dụng trang thiết bị y tế tại bệnh viện
Sản Nhi Bắc Giang ………………………………………………………………………………………. 80
Bảng 2.24. Kết quả đánh giá chức năng một số thiết bị y tế ở bệnh viện Sản Nhi tỉnh
Bắc Giang tính đến tháng 6 năm 2016 …………………………………………………………….. 83
Bảng 2.25. Đánh giá việc thực hiện quản lý quy trình sửa chữa TTBYT tại bệnh viện
Sản Nhi tỉnh Bắc Giang. ……………………………………………………………………………….. 87
Bảng 2.26. Đánh giá công tác kiểm tra, quản lý trang thiết bị y tế của Ban giám đốc
bệnh viện ……………………………………………………………………………………………………. 90
Bảng 2.27. Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu tại bệnh
viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………………………….. 93
Bảng 2.28. Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số TTBYT tại bệnh
viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang ………………………………………………………………………….. 95
Bảng 2.29: Tổng hợp danh mục trang thiết bị y tế đề nghị thanh lý năm 2015 ……….. 98
Bảng 2.30. Đánh giá việc thực hiện quản lý quy trình thanh lý TTBYT tại bệnh viện
Sản Nhi tỉnh Bắc Giang. ……………………………………………………………………………… 103
Bảng 2.31. Chất lượng lao động quản lý TTBYT năm 2015 ……………………………… 106
Bảng 2.32. Chất lượng lao động khoa lâm sàng ………………………………………………. 107
Bảng 2.33. Chất lượng lao động các khoa cận lâm sàng ……………………………………. 108
Bảng 3.1. Đề xuất về các TTBYT ưu tiên mua sắm trong thời gian tới ……………….. 119
Bảng 3.2. Dự kiến nâng cao tần suất sử dụng của một số trang thiết bị y tế bệnh viện
Sản Nhi Bắc Giang …………………………………………………………………………………….. 121xii
MỤC LỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1. Hệ thống quản lý ……………………………………………………………………………. 12
Hình 2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Giang ………………………. 32
Hình 2.3. Sự tham gia vào công tác lập kế hoạch mua sắm TTBYT ……………………… 61
Hình 2.4. Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn …………….. 67
Hình 2.5. Đánh giá về tỷ lệ đáp ứng theo kế hoạch mua TTBYT …………………………. 69
Hình 2.6: Các thủ tục khi nhập TTBYT (ĐVT: %) …………………………………………… 71
Hình 2.7. Đánh giá của bệnh nhân về chất lượng TTBYT tại bệnh viện ………………… 79
Hình 2.8. Thời gian sửa chữa các TTBYT bị hỏng trong năm 2015 ……………………… 88
Hình 2.9. Đánh giá của người dân về tình hình TTBYT của bệnh viện Sản Nhi tỉnh
Bắc Giang …………………………………………………………………………………………………. 10

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/