Quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

Luận văn thạc sỹ Quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.Trang thiết bị y tế của các bệnh viện là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Trang thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.
Trang thiết bị y tế là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực trang thiết bị y tế cần được tăng cường đầu tư cả về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân. Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế trong chẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo. Hiện nay nước ta đang có sự ra đời của rất nhiều các đơn vị y tế chuyên sâu với việc sử dụng trang thiết bị y tế kỹ thuật cao, hiện đại giúp cho việc chẩn đoán chính xác và điều trị đạt hiệu quả cao hơn. Với vai trò nòng cốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành y tế, trang thiết bị y tế đã và đang được nghiên cứu và phát triển, sử dụng và đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những thành tựu trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00533

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Quản lý trang thiết bị y tế là yêu cầu đặt ra cho các bệnh viện để đảm bảo cung cấp dịch vụ hiệu quả. Quản lý trang thiết bị y tế tốt sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm được kinh phí đầu tư, hỗ trợ công tác chuyên môn cho cán bộ y tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và thách thức lớn trong thực tế hoạt động của ngành y tế về lĩnh vực trang thiết bị y tế. Ở Việt Nam nguồn ngân sách cho y tế của còn hạn chế, trong nhiều năm qua trang thiết bị y tế ở Việt Nam được cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau. Nhưng không được đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, chưa đồng bộ.
Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh tật, từ đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Trong hơn hai mươi năm thực hiện đổi mới vừa qua, ngành Y tế đã2 đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho các bệnh viện. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến cơ sở gần dân, nhằm đem lại hiệu quả tạo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, giảm tải bệnh nhân cho tuyến trên, tạo niềm tin cho nhân dân. Các bệnh viện tuyến tỉnh và các tuyến huyện đã được cung cấp trang thiết bị y tế, dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
Tuy nhiên công tác quản lý trang thiết bị y tế một số nơi còn nhiều hạn chế do cán bộ trực tiếp quản lý chưa được đào tạo qua các lớp ngắn hạn, dài hạn… Bên cạnh đó, việc đầu tư và sử dụng trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện hiện còn tồn tại một số bất cập như: chưa sử dụng hết hiệu quả công suất thiết bị, lạm dụng kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị; một số bệnh viện đã được trang bị thiết bị mới nhưng chưa có cán bộ được đào tạo sử dụng thiết bị; đặc biệt các bệnh viện chưa quan tâm đúng mức đến công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trang thiết bị. Do vậy, chất lượng thiết bị xuống cấp nhanh, tuổi thọ giảm, thậm chí có thiết bị được sử dụng đến khi hỏng nặng mới được sửa chữa, thay thế gây lãng phí về kinh tế và chất lượng khám chữa bệnh. Từ tình hình thực tế đó, việc tăng cường quản lý chất lượng cũng như bảo đảm việc khai thác sử dụng trang thiết bị y tế hiệu quả, đồng thời giúp các đơn vị chủ động trong đầu tư, bổ sung trang thiết bị y tế mới phù hợp, hiện đại là yêu cầu hết sức cấp thiết.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Binh là đơn vị y tế nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, trải qua 115 năm phát triển, trưởng thành , Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình đã trở thành một trong những bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng I, là lá cờ đầu của ngành y tế Thái Bình, khẳng định được vị thế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong và ngoài tỉnh .Từ năm 2017, Bệnh viện là đơn vị hành chính sự nghiệp đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện tự chủ tài chính.Tuy nhiên, trang thiết bị y tế hiện tại của bệnh viện còn mang tính chồng chéo, do số lượng chủng loại trang thiết bị lớn, có khi cùng một chủng loại trang thiết bị lại được hình thành bởi nhiều nguồn khác nhau; dẫn đến khó khăn trong khâu quản lý. Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế tại bệnh viện còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Nhận thức được tầm quan trọng cũng như khó khăn tồn tại của công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình trong điều kiện hiện nay, đề tài “Quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình” được lựa chọn nghiên cứu.3
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng quản lý TTBYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý TTBYT tại bệnh viện đáp ứng yêu cầu phát triển bệnh viện những năm tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý TTBYT trong bệnh viện.
– Phân tích thực trạng quản lý TTBYT và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý TTBYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.
– Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý TTBYT tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình

MỤC LỤC
Lời cam đoan ……………………………………………………………………………………………………… i
Lời cảm ơn ………………………………………………………………………………………………………… ii
Mục lục …………………………………………………………………………………………………………… iii
Danh mục chữ viết tắt ………………………………………………………………………………………… vi
Danh mục bảng ………………………………………………………………………………………………… vii
Danh mục sơ đồ ………………………………………………………………………………………………. viii
Trích yếu luận văn …………………………………………………………………………………………….. ix
Thesis abstract ………………………………………………………………………………………………….. xi
Phần 1. Mở đầu ………………………………………………………………………………………………… 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ………………………………………………………………………….. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 3
1.2.1. Mục tiêu chung ……………………………………………………………………………………… 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………………………………… 3
1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………….. 3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………………………….. 3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………………….. 3
Phần 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn ……………………………………………………………………… 4
2.1. Cơ sở lý luận …………………………………………………………………………………………. 4
2.1.1. Các vấn đề chung về quản lý trang thiết bị y tế ………………………………………….. 4
2.1.2. Nội dung quản lý trang thiết bị y tế ………………………………………………………… 10
2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện …………… 20
2.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý trang thiết bị y tế ……………………………………………. 25
2.2.1. Kinh nghiệm quản lý trang thiết bị y tế của một số bệnh viện trong nước …… 25
2.2.2. Bài học kinh nghiệm cho bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ……………………… 28
Phần 3. Đặc điểm bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và phương pháp nghiên cứu …… 29
3.1. Đặc điểm bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ……………………………………………. 29
3.1.1. Giới thiệu bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình …………………………………………… 29
3.1.2. Tổ chức bộ máy của bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình …………………………….. 29
3.1.3. Cơ sở vật chất trang thiết bị của bệnh viện………………………………………………. 32iv
3.1.4. Nguồn nhân lực của bệnh viện ………………………………………………………………. 34
3.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………. 35
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ………………………………………………………………… 35
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu …………………………………………………………………….. 36
3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu ……………………………………………………………….. 36
3.2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu …………………………………………………………………. 36
Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận ………………………………………………………… 38
4.1. Hiện trạng và phân cấp quản lý trang thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa tỉnh
Thái Bình ……………………………………………………………………………………………. 38
4.1.1. Hiện trang trang thiết bị y tế của bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ……………. 38
4.1.2. Phân cấp quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ………… 42
4.2. Thực trạng quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình …. 48
4.2.1. Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế ………………………………………………… 48
4.2.2. Quản lý sử dụng trang thiết bị y tế …………………………………………………………. 57
4.2.3. Quản lý sửa chữa trang thiết bị y tế ………………………………………………………… 61
4.2.4. Quản lý khấu hao và thanh lý trang thiết bị y tế ……………………………………….. 65
4.2.5. Kiểm kê định kỳ trang thiết bị y tế …………………………………………………………. 68
4.2.6. Kiểm tra, kiểm soát trang thiết bị y tế tại bệnh viện ………………………………….. 69
4.3. Đánh giá quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ……. 70
4.3.1. Các kết quả đạt được ……………………………………………………………………………. 70
4.3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân……………………………………………………………….. 71
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tinh
Thái Bình ……………………………………………………………………………………………. 72
4.4.1. Yếu tố bên ngoài ………………………………………………………………………………….. 72
4.4.2. Yếu tố bên trong ………………………………………………………………………………….. 74
4.4.2.1. Quy mô bệnh viện và trình độ nhân lực quản lý, sử dụng TTBYT ……………… 74
4.5. Giải pháp tăng cường quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái
Bình …………………………………………………………………………………………………… 75
4.5.1. Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc trong quản lý sử dụng trang thiết bị y tế ….. 75
4.5.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sử dụng thiết bị y tế trong bệnh viện ….. 76
4.4.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý trang thiết bị y tế …… 77v
4.5.4. Tạo nhiều nguồn vốn để tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết ………. 78
Phần 5. Kết luận và kiến nghị …………………………………………………………………………. 80
5.1. Kết luận ……………………………………………………………………………………………… 80
5.2. Kiến nghị ……………………………………………………………………………………………. 82
5.1.1. Đối với bộ y tế …………………………………………………………………………………….. 82
5.1.2. Đối với sở y tế tỉnh Thái Bình ……………………………………………………………….. 82
Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………………………………………. 83
Phụ lục ………………………………………………………………………………………………………….. 8

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Tài sản cố định của bệnh viện ……………………………………………………………. 33
Bảng 3.2. Nguồn nhân lực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ………………………….. 34
Bảng 4.1. Một số trang thiết bị y tế tại Bênh viện Đa khoa tỉnh Thái bình năm
2018 ……………………………………………………………………………………………….. 38
Bảng 4.2. Số lượng trang thiết bị y tế được trang bị của Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thái Bình năm 2018 …………………………………………………………………………. 41
Bảng 4.3. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ……. 50
Bảng 4.4. Mức độ hài lòng của cán bộ bệnh viện về công tác lập kế hoạch mua
sắm thiết bị y tế ……………………………………………………………………………….. 51
Bảng 4.5: Quy trình đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa
Tỉnh Thái Bình ………………………………………………………………………………… 52
Bảng 4.6. Thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình …… 53
Bảng 4.7. Nguồn vốn đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình ….. 55
Bảng 4.8. Kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế theo nguồn
kinh phí năm 2018 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái bình …………………….. 56
Bảng 4.9. Biến động trang thiết bị y tế một số khoa của Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thái Bình từ 31/12/2017 đến 31/12/2018 ……………………………………………. 56
Bảng 4.10: Tần suất sử dụng một số trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thái bình ………………………………………………………………………………………… 57
Bảng 4.11. Kết quả khảo sát quản lý sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa
khoa tỉnh Thái Bình …………………………………………………………………………. 59
Bảng 4.12. Mức độ hài lòng của cán bộ bệnh viện về quản lý sử dụng trang thiết
bị y tế ……………………………………………………………………………………………… 61
Bảng 4.13. Đánh giá về sửa chữa trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thái Bình ……………………………………………………………………………………….. 61
Bảng 4.14. Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao một số loại trang thiết bị y tế chủ
yếu tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh Thái Bình 2018 ………………………………….. 66
Bảng 4.15: Quy trình thanh lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Tỉnh
Thái Bình ……………………………………………………………………………………….. 67
Bảng 4.16. Đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá quản lý trang thiết bị y tế của
Ban lãnh đạo bệnh viện …………………………………………………………………….. 69viii
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1. Quy trình sửa chữa trang thiết bị y tế …………………………………………………… 15
Sơ đồ 3.1. Bộ máy tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình ……………………………….. 31
Sơ đồ 4.1. Quy trình lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế ………………………………… 49
Sơ đồ 4.2. Quy trình sửa chữa trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái
Bình ……………………………………………………………………………………………….. 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/