Tagged: hồi sức

TẦN SUẤT, YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỐI LOẠN CHỨC NĂNG THẤT PHẢI Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN PHẪU THUẬT TIM HỞ

TẦN SUẤT, YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỐI LOẠN CHỨC NĂNG THẤT PHẢI Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN PHẪU THUẬT TIM HỞ

TẦN SUẤT, YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỐI LOẠN CHỨC NĂNG THẤT PHẢI Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN PHẪU THUẬT TIM HỞ Nguyễn Lê Phước1, Lê Minh Khôi2, 1 Đại học...

CÁC NGUYÊN LÝ HỒI SỨC 4E

CÁC NGUYÊN LÝ HỒI SỨC 4E 2015.Ấn bản thứ 4 của cuốn giáo trình cổ điển này đã được thiết kế lại và tập trung vào những nhu cầu của các bác sĩ hồi...

HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA

HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA.Một tham khảo có thẩm quyền và toàn diện về các vấn đề lâm sàng quan trọng nhất mà các bác sĩ hồi sức cấp cứu phải đối...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/