Tagged: hồi sức

CÁC NGUYÊN LÝ HỒI SỨC 4E

CÁC NGUYÊN LÝ HỒI SỨC 4E 2015.Ấn bản thứ 4 của cuốn giáo trình cổ điển này đã được thiết kế lại và tập trung vào những nhu cầu của các bác sĩ hồi...

HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA

HỒI SỨC THẦN KINH NỘI, NGOẠI KHOA.Một tham khảo có thẩm quyền và toàn diện về các vấn đề lâm sàng quan trọng nhất mà các bác sĩ hồi sức cấp cứu phải đối...

Nghiên cứu kết quả hồi sức tích cực một số biến chứng sản khoa tại bệnh viện Bạch Mai từ 1/2008 – 6/2012

Nghiên cứu kết quả hồi sức tích cực một số biến chứng sản khoa tại bệnh viện Bạch Mai từ 1/2008 – 6/2012

Luận văn Nghiên cứu kết quả hồi sức tích cực một số biến chứng sản khoa tại bệnh viện Bạch Mai từ 1/2008 – 6/2012.Mang thai và sinh con là thiên chức tự nhiên,...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/