Giáo trình Gây mê & Hồi sức Thần kinh Nội-Ngoại khoa 2E 2019

Giáo trình Gây mê & Hồi sức Thần kinh Nội-Ngoại khoa 2E 2019.Cuốn sách gồm hai tập này cung cấp một hướng dẫn toàn diện về quản lý gây mê và quản lý chăm sóc tích cực ở bệnh nhân phẫu thuật thần kinh và nội thần kinh. Tập đầu tiên này tập trung vào gây mê thần kinh.

Cuốn sách bắt đầu với thông tin cơ bản về gây mê thần kinh, thảo luận về giải phẫu não và cột sống, sinh lý học và dược lý học có liên quan. Những cân nhắc đặc biệt cho bệnh nhân mang thai, nhi khoa và lão khoa được đề cập trong các chương riêng biệt.
Mỗi tình trạng phẫu thuật thần kinh được thảo luận trong một định dạng tiêu chuẩn phù hợp cho bệnh nhân phẫu thuật thần kinh, và mỗi chương, được biên soạn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, bao gồm minh họa và sơ đồ phong phú. Thông tin cũng được cung cấp về các phương pháp dựa trên bằng chứng mới nhất, phẫu thuật robot và liệu pháp gen.

Cuốn sách cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá cho tất cả bác sĩ nội trú chuyên ngành gây mê, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại và nội khoa thần kinh, nghiên cứu sinh và thực tập sinh trong các lĩnh vực gây mê và gây mê thần kinh; nó cũng sẽ có lợi cho các học viên và chuyên gia tư vấn.

Năm Xuất bản:

      2020

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Giáo trình Gây mê & Hồi sức Thần kinh Nội-Ngoại khoa 2E 2019
Textbook of Neuroanesthesia and Neurocritical Care 2 volume set
Volume II – Neurocritical Care, Volume I. Neuroanesthesia
Editors: Prabhakar, Hemanshu, Zulfiqar, Ali
Copyright 2019
Publisher: Springer Singapore
Copyright Holder: Springer Nature Singapore Pte Ltd.
eBook ISBN: 978-981-13-3390-3
Edition Number: 1
Number of Pages: 461 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/