Chẩn đoán và Quản lý Lâm sàng bằng Phương pháp xét nghiệm của Henry 24E

Chẩn đoán và Quản lý Lâm sàng bằng Phương pháp xét nghiệm của Henry 24E 2022. Trong hơn 100 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, Chẩn đoán và Quản lý Lâm sàng bằng Phương pháp xét nghiệm của Henry đã được công nhận là tài liệu hàng đầu trong y học xét nghiệm lâm sàng, được sử dụng rộng rãi bởi cả bác sĩ bệnh lý lâm sàng và kỹ thuật viên xét nghiệm. Các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực xét nghiệm giải thích rõ ràng các quy trình và cách chúng được sử dụng để đưa ra các chẩn đoán lâm sàng và lập kế hoạch chăm sóc y tế bệnh nhân và quản lý lâu dài.

Sử dụng phương pháp tiếp cận đa ngành, nó cung cấp phạm vi bảo hiểm tiên tiến về tự động hóa, tin học, chẩn đoán phân tử, proteomics, quản lý xét nghiệm và kiểm soát chất lượng, nhấn mạnh các phương pháp thử nghiệm mới xuyên suốt.

Năm Xuất bản:

      2021

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chẩn đoán và Quản lý Lâm sàng bằng Phương pháp xét nghiệm của Henry 24E 2022
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods
24th Edition
Authors: Richard McPherson Matthew Pincus
Hardcover ISBN: 9780323673204
Imprint: Elsevier
Published Date: 1st June 2021
Page Count: 1618

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/