Tagged: giáo trình hồi sức

CÁC NGUYÊN LÝ HỒI SỨC 4E

CÁC NGUYÊN LÝ HỒI SỨC 4E 2015.Ấn bản thứ 4 của cuốn giáo trình cổ điển này đã được thiết kế lại và tập trung vào những nhu cầu của các bác sĩ hồi...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/