SLONIM POLLACK- GIÁO TRÌNH HỒI SỨC NHI KHOA

SLONIM POLLACK- GIÁO TRÌNH HỒI SỨC NHI KHOA.Giới thiệu những thông tin toàn diện và liên kết chặt chẽ các lĩnh vực sinh lý học, sinh lý bệnh học và các vấn đề lâm sàng, Y học hồi sức Nhi khoa là tham khảo nòng cốt và là chuẩn mực dành cho các chuyên gia cấp cứu hồi sức Nhi khoa ở mọi cấp độ đào tạo.

Nó cung cấp một sự chuẩn bị xuyên suốt cho các quá trình ôn thi cấp chứng chỉ chuyên khoa hoặc xin cấp lại chứng chỉ hành nghề và cung cấp một tham khảo sẵn sàng cho những vấn đề cụ thể trong những tình huống lâm sàng.

Xem thêm : TỰ LƯỢNG GIÁ TRONG HỒI SỨC TIM PHỔI NÂNG CAO Ở NGƯỜI LỚN VÀ NHI KHOA

+ Một chuyên đề mở rộng về sinh lý học và sinh lý học các hệ thống cơ quan trong cơ thể và cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định lâm sàng.

+ Các chủ đề khác nhấn mạnh các rối loạn của mỗi hệ thống cơ quan thường phải đối mặt trong thực hành ICU Nhi khoa.

+ Các chương lâm sàng toàn diện và được thiết kế để có thể tham khảo nhanh chóng.

+ Một số lượng lớn các hình ảnh minh họa và bảng biểu được thêm vào để bổ trợ cho văn bản.

Năm Xuất bản:

      2006

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

SLONIM POLLACK- GIÁO TRÌNH HỒI SỨC NHI KHOA

TÓM TẮT

Pediatric Critical Care Medicine

Anthony D. Slonim, Murray M. Pollack

Hardcover: 944 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

1 edition (January 11, 2006)

Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/