Tagged: gây mê

Hướng dẫn gây mê nhi khoa 2e 2020

Hướng dẫn gây mê nhi khoa 2e 2020.Ấn bản thứ hai của cuốn sách thành công “Hướng dẫn gây mê nhi khoa” cung cấp một cách tiếp cận thực tế về gây mê trẻ...

So sánh hiệu quả gây mê bằng propofol với sevofluran trong phẫu thuật cắt gan

So sánh hiệu quả gây mê bằng propofol với sevofluran trong phẫu thuật cắt gan

So sánh hiệu quả gây mê bằng propofol với sevofluran trong phẫu thuật cắt gan.Gây mê toàn thân và duy trì mê bằng các thuốc mê hô hấp như isofluran, sevofluran hoặc desfluran là...

Đánh giá ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn và một số tác dụng không mong muốn trong gây mê bằng sevofluran kết hợp gây tê khoang cùng

Đánh giá ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn và một số tác dụng không mong muốn trong gây mê bằng sevofluran kết hợp gây tê khoang cùng

Đánh giá ảnh hưởng đến hô hấp, tuần hoàn và một số tác dụng không mong muốn trong gây mê bằng sevofluran kết hợp gây tê khoang cùng dựa vào MAC và BIS ở...

OXFORD SỔ TAY LÂM SÀNG GÂY MÊ 4E

OXFORD SỔ TAY LÂM SÀNG GÂY MÊ 4E.Cuốn sách về gây mê bán chạy của Nhà xuất bản Oxford đã được cập nhật toàn diện trong ấn bản mới này. Tất cả các chương...

DAVID BROWN, ATLAS GÂY TÊ THEO VÙNG 4E

DAVID BROWN, ATLAS GÂY TÊ THEO VÙNG 4E.Atlas gây tê vùng 4e, được biên soạn bởi tiến sĩ David L. Brown, đã được coi là tài liệu tham khảo hàng đầu có uy tín...

GÂY MÊ VÀ CÁC BỆNH LÝ ÍT GẶP 6E 2012

GÂY MÊ VÀ CÁC BỆNH LÝ ÍT GẶP 6E 2012.tránh những biến chứng có liên quan đến các bệnh lý hiếm gặp và phức tạp với sự giúp đỡ từ cuốn sách tham khảo...

ATLEE CÁC BIẾN CHỨNG GÂY MÊ 3E 2017

ATLEE CÁC BIẾN CHỨNG GÂY MÊ 3E 2017.Cuốn sách này trình bày chi tiết tất cả các biến chứng có thể gặp phải trong thực hành lâm sàng. Phạm vi của cuốn sách đã...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/