Tagged: Nghiện rượu mạn tính

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÙY TRÁN TRÊN PHIM MRI Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÙY TRÁN TRÊN PHIM MRI Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI THÙY TRÁN TRÊN PHIM MRI Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN RƯỢU MẠN TÍNH Đinh Việt Hùng1, Nguyễn Đình Khanh1, Đỗ Xuân Tĩnh1, Đặng Tiến Trường2, Trần Thị Ngọc Trường1...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/