Tagged: ngực lõm bẩm sinh

Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa dị dạng ngực lõm bẩm sinh

Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa dị dạng ngực lõm bẩm sinh

Luận văn Đánh giá kết quả phẫu thuật sửa chữa dị dạng ngực lõm bẩm sinh.Bệnh ngực lõm (Pectus Excavatum), ngực hõm (Sunkel Chest) hay ngực phễu (Funnel Chest) là một dị dạng bẩm...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/