Tagged: ứng dụng nội soi mật tụy ngược dòng

Nghiên cứu ứng dụng nội soi mật tụy ngược dòng điều trị sỏi ống mật chủ

Nghiên cứu ứng dụng nội soi mật tụy ngược dòng điều trị sỏi ống mật chủ

Luận án tiến sĩ y học Nghiên cứu ứng dụng nội soi mật tụy ngược dòng điều trị sỏi ống mật chủ.Bệnh lý sỏi ống mật chủ rất khá phổ biến ở nước ta...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/