KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021
Đình Luyến Lê 1,, Xuân Tài Bùi1, Thị Thu Hường Nguyễn 1, Thị Ngọc Anh Đàm 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
Bảo hiểm y tế thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro, gánh nặng tài chính do ốm đau, bệnh tật nhằm hướng tới thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời cũng giúp giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về BHYT của sinh viên năm nhất hệ bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 331 đối tượng cho thấy tỷ lệ kiến thức và thực hành đạt theo nhóm chuyên ngành cao nhất lần lượt là 2,42% và 20,24% ở sinh viên học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa. Yếu tố liên quan đến điểm thực hành đạt là: bố mẹ không làm trong ngành y/dược (OR=0,54, 95%CI: 0,30-0,96). Kiến thức và thực hành về BHYT của sinh viên năm nhất hệ bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội rất thấp.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02991

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

sinh  xã  hội  quan  trọng  của  nước  ta  dựa  trên nguồn lực được huy động từ cộng đồng. BHYT ở Việt Nam được hình thành và phát triển từ năm 1992, đến năm 2008 Quốc hội đã thông qua Luật bảo hiểm y tế và sửa đổi bổ sung năm 2014.1 Sinh viên y khoa là các bác sĩ tương lai có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cho nên ngoài việc trau dồi kiến thức chuyên môn, sinh viên còn phải có kiến thức tốt về pháp luật, về các chính sách mà Nhà nước ban hành, trong đó không thể thiếu chính sách về BHYT.2Việc bác sĩ nắm rõ các thông tin về chính sách BHYT không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của bệnh nhân mà đồng thời cũng phục vụ mục đích tuyên truyền những lợi ích mà BHYT mang lại, cungcấp hiểu biết cho người dân chưa mua BHYT để động viên họ xem xét thay đổi và duy trì việc đóng quỹ bảo hiểm đối với những người đã tham gia, góp phần gia tăng độ phủ của BHYT.Trên thế giới đã có một  số nghiên cứu về kiến thức của sinh viên đối với BHYT.3,4Tại Việt Nam, một số tác giả cũng đã tiến hành nghiên cứu khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về BHYT trên đối tượng sinh viên năm cuối hệ bác sĩ trường Đại học Y Hà Nội.2,5Có thể thấy việc đo lường thực trạng hiểu biết của sinh viên là rất cần thiết và nếu được triển khai ngay từ khi sinh viên mới bắt đầu học tập tại trường thì dữ liệu từ cuộc khảo sát có thể được sử dụng nhằm mục đích xây dựng chương trình giảng dạy về BHYT đồng thời đánh giá hiệu quả trước và sau khi học của sinh viên. Sinh viên năm nhất là đối tượng trẻ  nhất  và  còn  nhiều  thời  gian  học  tập  tại trường nên có thể dễ dàng theo dõi các chỉ số về kiến thức và thực hành đối với chính sách BHYT qua từng năm học cũng như thuận lợi cho việc sửa  đổi,  bổ  sung  chương  trình  giảng  dạy  về BHYT  cho sinh viên. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu này với hai mục tiêu sau:1.Mô tảthực trạng kiến thức, thực hành vềBHYT  của sinh viên năm nhất  hệbác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021.2.Mô  tảmột  sốyếu  tốliên quan đến  kiến thức, thực hành vềBHYT của sinh viên năm nhất hệbác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/