Biến đổi globulin miễn dịch ở trẻ em bị thận hư

Tên bài báo:Biến đổi globulin miễn dịch ở trẻ em bị thận hư

Tác giả:    Lê Nam Trà, Trần Đình Long, Trần Thanh Thuỷ, Hoàng Văn Sơn

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1989    Số:    5    Tập:    282    Trang:    13-17

Tóm tắt:    

Nghiên cứu nồng độ các globulin miễn dịch ở bệnh nhân thận hư trong giai đoạn toàn phát và thuyên giảm, với các thể lâm sàng và mức độ cảm thụ với liệu pháp glucocorticoit khác nhau, nhằm góp phần nghiên cứu về cơ chế bệnh sinh của bệnh thận hư. Đối tượng: 130 trẻ bị thận hư điều trị bằng prednison tại khoa thận từ 9/1986 đến 12/1987. Kết quả: Nồng độ IgG trong huyết thanh giảm rõ rệt trong giai đoạn toàn phát và tăng lên trong giai đoạn thuyên giảm, nhưng vẫn còn thấp hơn so với nhóm chứng. Ngược lại, nồng độ IgM tăng trong giai đoạn toàn phát và giảm trong giai đoạn thuyên giảm, nhưng đa số trường hợp còn cao hơn trị số nhóm chứng. IgA không thay đổi rõ rệt. Sự biến đổi bất thường nồng độ các Ig trong giai đoạn toàn phát ở các thể lâm sàng tương tự như nhau nhưng có sự khác biệt về mức độ bình thường hóa trong quá trình diễn biến bệnh tùy theo các thể lâm sàng và mức độ cảm thụ đối với glucococticoit. Phản ứng tuberculin ở bệnh nhân thận hư trong giai đoạn toàn phát hầu như âm tính.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01097

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/